Pereiti į pagrindinį turinį

Napo filme: cheminės medžiagos – pavojinga!

Categories
Pavojingos medžiagos
Ženklai ir žymės
Cheminės medžiagos

Šis filmas yra pakeista 2003 m. sukurto filmuko‘„Įkvepiu ir liečiu –cheminės rizikos veiksniai darbe“’ versija. Filmuke pateikiami pakeisti ir suderinti ženklai (piktogramos), naudojami gabenamiems pavojingiems kroviniams ženklinti, ir cheminių medžiagų

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) ženklai. Septynias piktogramas turi pakeisti devynios.

Šios datos yra svarbiausios: 2010 m. gruožio 1 d., kai cheminės medžiagos turi būti perklasifikuotos ir ženklinamos pagal naująją pasaulinę cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (angl. GHS), ir 2015 m. birželio 1 d., kai ta pati procedūra bus taikoma mišiniams (anksčiau vadintiems preparatais).

Trumpuose epizoduose matyti, kaip Napo dirba su cheminėmis medžiagomis, tarp jų medžiagomis, turinčiomis dirginantį poveikį, degiomis, ėsdinančiomis, toksiškomis arba aplinkai pavojingomis medžiagomis. Po kiekvieno epizodo pateikiamas trumpas intarpas, aiškinantis, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų taikant saugius darbo metodus. Šis filmas aktualus visiems sektoriams ir darbuotojams visais lygmenimis. Jo tikslas – atkreipti dėmesį į tai, kaip svarbu ženklinti chemines medžiagas. Po sprogimo įžanginėje filmo scenoje seka šeši epizodai, kuriuose iš pradžių matome, kaip negalima elgtis ir kokios rimtos yra tokio elgesio pasekmės, ir kaip reikia elgtis laikantis saugos nurodymų.