Pereiti į pagrindinį turinį

Napo ir... gaisro pavojus!

Categories
Gaisras ir sprogimas
Avariniai keliai
Avarinė procedūra

Šiame filme parodoma gaisro ir sprogimo rizika darbo vietoje ir priemonės, kurių galima imtis siekiant sumažinti riziką. Esminis rizikos valdymo klausimas - būtinybė atlikti patikimą rizikos vertinimą. Kad kiltų gaisras arba įvyktų sprogimas, reikalingi trys elementai: degi medžiaga (kuras), oras (deguonis) ir uždegimo šaltinis (karštis).

Tikslinė filmo auditorija - pirmiausia darbuotojai, dirbantys pramonės šakose ir (arba) tose darbo vietose, kuriose gaisro ir sprogimo rizika yra didžiausia.

Atsisiųsti