Pereiti į pagrindinį turinį

Įbrėžk ir uostyk ... cheminių medžiagų keliamas pavojus darbe

Categories
Pavojingos medžiagos
Pavojingos medžiagos
Cheminės medžiagos
Ženklai ir žymės

Napas vaidina keliuose trumpuose siužetuose, kuriuose jis dirba su cheminėmis medžiagomis, įskaitant dirginančias, degiąsias, sukeliančias koroziją, nuodingas ar keliančias pavojų aplinkai medžiagas. Po kiekvieno siužeto parodoma trumpa ištrauka, kurioje paaiškinama, kaip laikantis saugaus darbo praktikos reikėtų užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams. Šis filmas tinka visų sektorių visų lygių darbuotojams, tačiau visų pirma jauniems žmonėms, kurie mokosi arba semiasi darbo patirties. Filme rodoma, kaip Napas naudoja chemines medžiagas. Iš pradžių rodomos šešios ištraukos, kuriose tos medžiagos naudojamos nesilaikant reikalavimų ir sukeliama sunkių pasekmių, o po jų pateikiamos kitos šešios ištraukos, kuriose cheminės medžiagos naudojamos pagal reikalavimus. Filme parodomi šeši iš devynių saugos simbolių ir trumpai apibūdinama sprogstamųjų medžiagų keliama rizika.