Napo’s risicospeurder: Risico's en gevaren herkennen

Het filmpje laat enkele van de meest voorkomende risico's de revue passeren en toont hoe belangrijk het is om 'even stil te staan, na te denken en te handelen'. Het filmpje probeert het verschil tussen gevaren en risico's duidelijk te maken en laat aan de hand van praktische voorbeeldsituaties zien hoe deze kunnen worden geëlimineerd of verminderd, zodat leerlingen beter begrijpen wat het begrip 'risico' betekent. Het filmpje laat enkele van de meest voorkomende risico's de revue passeren en toont hoe belangrijk het is om 'even stil te staan, na te denken en te handelen'.
Tips voor de leerkracht
Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit?

Les

Dit pakket bevat een reeks leuke activiteiten waarbij kinderen worden geholpen risico's en gevaren voor veiligheid en gezondheid op school en thuis te herkennen en uit te leggen. Op deze manier kunnen kinderen inzicht ontwikkelen in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van risico's en gevaren en kunnen ze risico's leren inschatten.

Leerdoelen

Les 1 – Napo's risicospeurder: Risico's en gevaren herkennen

Op school en thuis risico's en gevaren herkennen
Verschillende risiconiveaus beoordelen
In groepjes het materiaal voorbereiden waarmee het geleerde wordt gedemonstreerd
Inleiding

5 minuten

Laat het Napo-fi lmpje bij deze les zien
 • Wat is een risico?
 • Waarom moeten we risico’s voor onszelf en voor anderen vermijden?
Activiteiten
40/45 minuten
Spoor het risico op Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: Napo's risicospeurder – Risico's en gevaren herkennen
Film: Gevaarlijke situaties
Scène – Risico's thuis
Scène – Risico inschatten
 • Bespreek en definieer de gevaren die in de scènes worden getoond en andere gevaren die de leerlingen kennen. Stimuleer kinderen uit te leggen wat een risico en gevaar is (zie begeleidingsblad).
 • Deel posters Gevaren herkennen uit en vraag kinderen een sticker te plakken op iets wat zij als gevaar zien.
 • Vorm andere groepjes en vraag elk kind welke gevaren hij of zij heeft opgemerkt.

Extra lesstof

 • Presentatie/gesprek naar aanleiding van geselecteerde Napo-fi lmpjes over de diverse soorten veelvoorkomende risico’s (verkeersongevallen, elektriciteit, vallen en uitglijden, vallen van een hoogte – bijv. trappen – chemische stoff en,
lawaai).
Beoordeling
Aan het einde van de les kunnen leerlingen in een lied, rap of gedicht laten horen wat ze hebben geleerd over het opsporen van gevaren.
Zowel de leerkracht als de leerling geven een beoordeling aan de hand van de volgende gradaties.
 • Goud: Ik kan ten minste drie soorten risico’s of gevaren voor mijzelf en anderen noemen. Ik kan het risiconiveau beoordelen.
 • Zilver: Ik kan een gevaar en een risico (voor mijzelf en voor anderen) uit de thuisen de schoolomgeving uitleggen.
 • Brons: Ik kan uitleggen wat een gevaar is.
Benodigde materialen
 • Stickers
 • Poster Gevaren herkennen
 • Docentenblad: risico’s en gevaren identificeren
 • Poster Gevaren herkennen (met oplossingen)
 • Opsporing van gevaren – meldblad
 • Go to video

Om het aangeboden materiaal te downloaden, gaat u naar: Materialenbibliotheek