Napo’s risicospeurder: Interventie en preventie

Het filmpje laat enkele van de meest voorkomende risico's de revue passeren en toont hoe belangrijk het is om 'even stil te staan, na te denken en te handelen'. Het filmpje probeert het verschil tussen gevaren en risico's duidelijk te maken en laat aan de hand van praktische voorbeeldsituaties zien hoe deze kunnen worden geëlimineerd of verminderd, zodat leerlingen beter begrijpen wat het begrip 'risico' betekent.
Tips voor de leerkracht
Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een leeractiviteit?

Les

Dit pakket bevat een reeks leuke activiteiten waarbij kinderen worden geholpen risico's en gevaren voor veiligheid en gezondheid op school en thuis te herkennen en uit te leggen. Op deze manier kunnen kinderen inzicht ontwikkelen in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van risico's en gevaren en kunnen ze risico's leren inschatten.

Leerdoelen

Les 2 – Napo's risicospeurder: Interventie en preventie

Weten wat me te doen staat bij allerlei gevaren die een risico voor mijzelf of voor anderen kunnen vormen
Mijn eigen verantwoordelijkheid kennen met betrekking tot risico's en gevaren
Verschillende risiconiveaus beoordelen
Als team het materiaal voorbereiden waarmee het geleerde wordt gedemonstreerd
Inleiding

5 minuten

Laat de eerste scène zien uit het Napo-fi lmpje “Start veilig! – Kijk ook uit voor
anderen”.
 • Waarom moeten we risico’s voor onszelf en voor anderen voorkomen?
 • Hoe kunnen we ongevallen voorkomen als we iets gevaarlijks zien?
Activiteiten

40/45 minuten

Spoor het risico op Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: Interventie en preventie
Film: Start veilig, scène: Kijk ook uit voor anderen!
Film: Gevaarlijke situaties, scènes: Optreden tegen risico's
 • Bespreek en definieer de gevaren die in de scènes worden getoond en andere gevaren die de leerlingen kennen. Stimuleer kinderen uit te leggen wat ze zouden doen om gevaren en risico's te voorkomen.
 • Bespreek waarom sommige risico's gevaarlijker zijn dan andere. Maak een overzicht dat begint met de risico's met de ernstigste gevolgen en eindigt met de risico's met minder ernstige gevolgen. Vraag de kinderen bij welke risico's volgens hen het eerst moet worden ingegrepen. (Zie begeleidingsblad).
 • Maak een lied, dans of kort toneelstuk dat mensen helpt onthouden waarom het belangrijk is zichzelf en anderen tegen gevaren te beschermen.

Extra lesstof

Presentatie/gesprek naar aanleiding van geselecteerde Napo-fi lmpjes over de diverse soorten veelvoorkomende risico’s (verkeersongevallen, elektriciteit, vallen en uitglijden, vallen van een hoogte – bijv. trappen – chemische stoff en, lawaai).
 • Gesprek over zorgen voor anderen, d.w.z. voorkomen dat zij een ongeluk krijgen (risico’s vermijden, anderen informeren over recente veiligheidsincidenten).
 • Gesprek aan de hand van geselecteerde Napo-fi lmpjes over hoe je bij risico’s moet ingrijpen.
 • Groepsactiviteit, waaronder de aan ommezijde beschreven taken.
Hier vindt u een lijst van andere Napo-fi lmpjes die in de les kunnen worden behandeld: www.napofilm.net/nl/napos-films/films
Beoordeling

Persoonlijke verzorging, maatschappijleer en gezondheid

Huishoudelijke producten, inclusief geneesmiddelen, kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn
Veiligheidsregels en manieren om je veiligheid te beschermen, waaronder verkeersveiligheidsbeginselen, en informatie over mensen die je daarbij kunnen helpen
Inzien welke gevolgen je eigen gedrag heeft voor andere mensen

Natuur en techniek

Inzien dat er gevaar schuilt in levende organismen, materialen en fysieke processen, risico's beoordelen en maatregelen treffen om de risico's voor jezelf en voor anderen te beperken
Leerlingen moeten inzicht krijgen in het gebruik en de etikettering van chemische stoffen in de thuisomgeving en de juiste manier om hiermee om te gaan
Omgaan met natuurlijke en kunstmatige stoffen

Burgerschap

Gevaren herkennen, daaruit voortvloeiende risico's beoordelen en risico's beheersen

Vreemde taal/moedertaal

In eenvoudige zinnen een verhaal schrijven met een begin, midden en einde
Benodigde materialen
 • Stickers
 • Tamboerijn voor een rapuitvoering (optioneel)
 • Docentenblad: interventie en preventie
 • Poster Gevaren herkennen (met oplossingen)
 • Groepsactiviteit: Napo’s gevarenhuis
 • Opsporing van gevaren – meldblad
 • Go to video

Om het aangeboden materiaal te downloaden, gaat u naar: Materialenbibliotheek