You are here

Napo's films

"De beste manier om Napo te gebruiken is als Napo te denken"

De tekenfilmreeks van Napo wordt gemaakt met computeranimatietechnieken. In de reeks verschijnen karakters op de werkvloer die met veiligheidsthema's worden geconfronteerd.

Het hoofdpersonage Napo en zijn partners uiten zich in een woordloze taal. Hun verhalen hebben een educatieve waarde. Zij roepen vragen op en wakkeren het debat over specifieke aspecten van veiligheid op de werkvloer aan. Soms reiken ze concrete oplossingen aan of sturen ze daar op aan.

Het is deze mengeling van educatie, culturele neutraliteit en humor in tekenfilmstijl die de identiteit van de Napo-filmpjes bepaalt. Napo is een sympathiek, maar onoplettend personage. Door de universele taal zijn de Napo-filmpjes voor iedereen geschikt. Elke scène staat los van de andere en kan als één film of individueel worden gebruikt.

Omdat Napo een tekenfilmpersonage is, kan hij gebieden verkennen die niet mogelijk zouden zijn in dramafilms of documentaires. Hij is onverwoestbaar en onvermoeibaar, in tegenstelling tot de werknemers die we willen beschermen.

Napo in "vertil je niet!" - 2021

Napo in "vertil je niet!" - 2021
2021

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat behoren tot de meest voorkomende arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa, ondanks belangrijke inspanningen om deze te voorkomen. Hiervan zijn rugpijn en pijn in de armen de meest voorkomende. Drie...

Film bekijkenAfleveringen bekijken

Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen

Napo is … aan het telewerken om de pandemie te stoppen
2020

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in bedwang te houden, moeten veel mensen vanuit huis werken. Dat is misschien niet altijd even goed als werken op kantoor. Er zijn veel nieuwe factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de...

Film bekijken

Napo in... Stop de pandemie

Napo in... Stop de pandemie
2020

De Coronavirus-pandemie heeft ook ernstige gevolgen voor het werk, voor werknemers en voor bedrijven. Napo wil helpen. Het is echter moeilijk om alle preventiemaatregelen in een korte film te presenteren, daarom richt Napo zich op een veelvoorkomend...

Film bekijken

Werken op hoogte – samenvatting

Werken op hoogte – samenvatting
2020

Werken op hoogte is een risicovolle activiteit. Vallen van hoogte verdient serieuze aandacht. Het kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Werkgevers en aannemers zijn verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en...

Film bekijkenAfleveringen bekijken

Pages