Nu uitați de mijloacele auxiliare de manipulare

Acest episod Napo relevă importanța posibilității de a utiliza un sistem de prindere adecvat în contextul mutării și manipulării încărcăturii. Activitatea încurajează participanții să discute, printre altele, despre sistemul de prindere și alți factori relevanți pentru manipularea manuală în condiții de siguranță, precum și să-și exprime preocupările și să propună îmbunătățiri.

Ghid pentru formatori
Aveți nevoie de ajutor pentru a organiza o activitate de formare la locul de muncă?

Activitate

Obiective didactice

Participanții înțeleg:

 • Importanța posibilității de a utiliza un sistem de prindere adecvat în contextul mutării și manipulării unei încărcături (l, m, s)
 • În cazul în care, în urma unei evaluări, s-a identificat că mutarea și manipularea unei încărcături trebuie abordate manual, ce factori trebuie avuți în vedere, pe lângă sistemul de prindere, astfel încât efectuarea acestor activități să nu provoace vătămări? (l, m, s)
 • Importanța raportării fără întârziere a simptomelor (l, m, s)
 • Motivele pentru care ar trebui să aplice aceste cunoștințe atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia (l, m, s)

manageri (m) supraveghetori (s) și lucrători (l)

Activități

Facilitatorul prezintă Napo, încurajând participanții să identifice posibilitatea apariției afecțiunilor musculo-scheletice.   Facilitatorul încurajează participanții să își împărtășească propriile experiențe folosind întrebările recomandate în următoarele opțiuni:

Întrebări de avut în vedere:

 • Ce probleme de sănătate și securitate sunt abordate în film? Puteți propune soluții? (l, m, s)
 • Recunoașteți acest tip de situație la locul dumneavoastră de muncă? (l)
 • Cum v-ați exprima preocupările și ați propune îmbunătățiri în legătură cu această practică de lucru pentru a reduce riscul apariției afecțiunilor musculo-scheletice? (l)
 • De ce este important să purtați echipamentul individual de protecție furnizat, cum ar fi mănușile, pentru acest tip de activitate de manipulare manuală? (l)
 • Cum vă asigurați că încărcăturile au mânere adecvate pentru a permite lucrătorilor o prindere adecvată? (m, s)
Întrebări finale
 • Puteți explica importanța alocării timpului necesar pentru identificarea pericolelor asociate inexistenței unui sistem adecvat de prindere a obiectelor? (l, m, s)
 • Puteți explica valoarea adăugată a unei abordări de echipă pentru evaluarea sarcinilor de manipulare manuală, inclusiv importanța sistemului de prindere? (l, m, s)
Evaluare
 • Participanții pot explica beneficiile pe termen scurt și lung ale unui sistem de prindere adecvat asigurat pentru activitățile de manipulare manuală a încărcăturilor (l, m, s)
Resurse necesare