Ridicați și purtați greutăți în condiții de siguranță

Acest episod Napo abordează importanța utilizării tehnicilor corecte de manipulare manuală. Activitatea încurajează participanții să discute despre tehnicile de manipulare necorespunzătoare și corespunzătoare și despre probleme conexe, precum obținerea unui nivel adecvat de informații și instruire în ceea ce privește mutarea încărcăturilor în condiții de siguranță.

Ghid pentru formatori
Aveți nevoie de ajutor pentru a organiza o activitate de formare la locul de muncă?

Activitate

Obiective didactice

Participanții înțeleg:

 • Importanța aplicării principiilor de mișcare eficientă atunci când trebuie să mute și să manipuleze o încărcătură (l, m, s)
 • Apariția afecțiunilor musculo-scheletice acute și cronice din cauza neaplicării principiilor de mișcare eficientă atunci când se mută și se manipulează încărcături (l, m, s)
 • Importanța instruirii în domeniul manipulării încărcăturilor (l, m, s)
 • Importanța raportării fără întârziere a simptomelor (l, m, s)
 • Motivele pentru care ar trebui să aplice aceste cunoștințe atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia (l, m, s)

manageri (m) supraveghetori (s) și lucrători (l)

Activități

Facilitatorul prezintă Napo, încurajând participanții să identifice posibilitatea de apariție a afecțiunilor musculo-scheletice.  Facilitatorul încurajează participanții să își împărtășească propriile experiențe folosind întrebările recomandate în următoarele opțiuni:

Întrebări de avut în vedere:

 • Ce probleme de sănătate și securitate sunt abordate în film? Puteți propune soluții? (l, m, s)
 • Ați furnizat lucrătorilor un nivel adecvat de informații și instruire în ceea ce privește mutarea încărcăturilor în condiții de siguranță? (m, s)
 • Vi s-au oferit informațiile și condițiile necesare pentru mutarea unei încărcături în condiții de siguranță? (l)
 • Cum puteți încuraja lucrătorii să urmărească rezultatele unei evaluări a riscurilor? (m, s)
 • Cum ați sprijinit lucrătorii să se asigure că pot realiza o evaluare a riscurilor „la fața locului” dacă se modifică condițiile? (m, s)
Întrebări finale
 • Puteți explica modalitatea „corectă” de mutare și manipulare a unei încărcături? (l, m, s)
 • Puteți explica valoarea adăugată a unei abordări de echipă pentru manipularea încărcăturilor în condiții de siguranță? (l, m, s)
Evaluare

Participanții pot explica importanța principiilor de mișcare eficientă în vederea reducerii riscurilor asociate manipulării manuale a încărcăturilor la nivel personal și organizațional (l, m, s)

Resurse necesare
 • Flipchart and pens
 • Post-it stickers and pens
 • Go to video