Loading
Προσωπικά εργαλεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οι ταινίες του Napo

Επιλογή γλώσσας:

Οι ταινίες του Napo

Η σειρά ταινίων με ήρωα τον Napo δημιουργείται με γραφικά υπολογιστών. Οι ταινίες απεικονίζουν χαρακτήρες στο περιβάλλον εργασίας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με θέματα ασφάλειας. Τόσο ο βασικός χαρακτήρας, ο Napo, όσο και οι φίλοι του εκφράζονται με βουβή γλώσσα. Οι ιστορίες τους έχουν εκπαιδευτική αξία. Θέτουν ζητήματα και πυροδοτούν συζητήσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της ασφάλειας στην εργασία. Ενίοτε προσφέρουν πρακτικές λύσεις ή μας καθοδηγούν σε αυτές. Η σειρά του "Napo" οφείλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της στο συνδυασμό εκπαιδευτικού χαρακτήρα, πολιτιστικής ουδετερότητας και χιουμοριστικής διάθεσης υπό το πρίσμα των κινουμένων σχεδίων. Ο Napo είναι ένας συμπαθής αλλά ανέμελος χαρακτήρας. Η παγκόσμια γλώσσα που μιλάνε οι ταινίες του Napo τις καθιστά κατάλληλες για όλους. Κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελές και μπορεί να προβληθεί είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος μιας ενιαίας ταινίας.

Ο ηλεκτρισμός μάς είναι γνωστός και αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής ζωής, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει τον τραυματισμό ή και τον θάνατο ανθρώπων καθώς και άλλες ζημιές, εάν δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή. Λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την εργασία με ηλεκτρικό ρεύμα ή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ταινία « Napo in… Shocking situations » (Ο Napo σε επικίνδυνες καταστάσεις) περιγράφει ορισμένους από αυτούς τους κινδύνους: οι ιστορίες μικρού μήκους παρουσιάζουν τον Napo να αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους ηλεκτροπληξίας ενώ οι μεγαλύτερες ιστορίες πραγματεύονται την οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Τον κίνδυνο αναπαριστά μια μικρή φιγούρα που σχηματίζεται από ένα ηλεκτρικό τόξο χρώματος μπλε ηλεκτρίκ. Η ταινία έχει στόχο να καταδείξει ορισμένα από τα εν λόγω προβλήματα με σκοπό να προωθήσει τον διάλογο και την υιοθέτηση ασφαλέστερων εργασιακών πρακτικών.

View episodes

Στο άγχος που οφείλεται στην εργασία αποδίδεται υψηλό ποσοστό χαμένων ημερών εργασίας, ενώ ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος αυξάνεται.

Ο Napo εντοπίζει, με το γνωστό χιουμοριστικό του ύφος, ορισμένες από τις αιτίες άγχους μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπερβολικές απαιτήσεις, ο ανεπαρκής έλεγχος, η συνεχής πίεση, η απαράδεκτη συμπεριφορά, η έλλειψη σεβασμού, οι αλλαγές, ο κακός προγραμματισμός και οι αντιφατικές οδηγίες που οδηγούν σε σφάλματα, κούραση, εξάντληση, εξουθένωση και χαμηλές επιδόσεις.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιτυχούς διαχείρισης. Η διαχείριση των κινδύνων βελτιώνει την ευημερία των εργαζομένων και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων. Το κλειδί είναι η πρόληψη. Η ταινία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλα τα εργασιακά περιβάλλονται και αποσκοπεί να δώσει το έναυσμα για συζήτηση ορισμένων από τα δυσκολότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι προϊστάμενοι.

View episodes

Τα γλιστρήματα και τα παραπατήματα είναι από τις πιο συχνά απαντώμενες πηγές κινδύνου και ευθύνονται σε ετήσια βάση για την πρόκληση χιλιάδων ατυχημάτων στους χώρους εργασίας.

Τα περισσότερα γλιστρήματα συμβαίνουν λόγω της ύπαρξης υγρών ή βρώμικων επιφανειών στα δάπεδα εργασίας, ενώ τα περισσότερα παραπατήματα οφείλονται στην μη τήρηση συνθηκών ευταξίας. Η αντιμετώπιση των συνθηκών πρόκλησης γλιστρημάτων και παραπατημάτων μπορεί συχνά να επιτευχθεί εύκολα και όχι με μεγάλο κόστος. Μια σωστή διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων αυτών θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων πρόληψης, στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα καθαρισμού των βρώμικων επιφανειών, διαδικασίες διαχείρισης τυχόν κηλίδων στο πάτωμα, χρήση κατάλληλων υποδημάτων, σωστός σχεδιασμός των χώρων εργασίας, τήρηση των διαδικασιών συντήρησης, τοποθέτηση κατάλληλων επιφανειών στα δάπεδα, ευταξία, αποτελεσματική παρακολούθηση των υφιστάμενων συνθηκών καθώς και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού.

Η ταινία αυτή, κατάλληλη για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και για κάθε εργαζόμενο, αποσκοπεί στην ανάδειξη σχετικών καλών πρακτικών και υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ατυχήματα λόγω γλιστρημάτων και παραπατημάτων στους χώρους εργασίας δεν είναι καθόλου "αστείες καταστάσεις".

View episodes

Από τη συνέντευξη που έδωσε στα Μέσα μια εργοστασιάρχης σχετικά με τα στοιχεία παραγωγής και ασφάλειας της επιχείρησής της προκύπτει ότι τα φαινόμενα απατούν. Σε διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, οι μη ασφαλείς πρακτικές εργασίας, η αδυναμία τήρησης διαδικασιών και η ανεπαρκής επικοινωνία αντιφάσκουν με το μήνυμά της ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα. Η "συνεργασία" εξετάζει δύο ζητήματα που αφορούν την πρόληψη: τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά. Υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ασφαλέστερων, υγιεινότερων και παραγωγικότερων χώρων εργασίας, βάσει μιας συνεργατικής προσέγγισης για τη βελτίωση της νοοτροπίας ασφάλειας - «τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα σε μια επιχείρηση («the way we do things around here») - τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τα διοικητικά στελέχη είναι ηγέτες και οι αποτελεσματικοί ηγέτες αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους με τις ενέργειές τους, προωθούν την ΕΑΥ και δίνουν το καλό παράδειγμα, είναι παρόντες και γνωρίζουν τα κύρια ζητήματα. Επιπλέον, χαίρουν σεβασμού και εμπιστοσύνης από το προσωπικό διότι υπάρχει ανοικτή επικοινωνία και διάλογος μεταξύ τους, αναγνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματα και σε περίπτωση σφάλματος δρουν αποφασιστικά Η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί μια αμφίδρομη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας τα διοικητικά στελέχη και οι υπάλληλοι συνομιλούν , ακούν ο ένας τις ανησυχίες του άλλου, επιλύουν προβλήματα και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες.

View episodes

Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου είναι επιβλαβής για την υγεία τόσο των καπνιστών όσο και των μη καπνιστών. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. Μπορεί να αποτελέσει αιτία θανάτου από διάφορες μορφές καρκίνου, στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό. Ωστόσο, χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου στον χώρο εργασίας τους. Σε αυτό το σύντομο κλιπ, ο Napo συνεισφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο στην προσπάθεια απαλλαγής από τον καπνό στον χώρο εργασίας.

View episodes

Η ταινία εστιάζει στις ασφαλείς μετακινήσεις εντός των χώρων εργασίας. Με επίκεντρο, τη χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων τρόπων διακίνησης φορτίων στους εσωτερικούς ή τους εξωτερικούς χώρους μιας επιχείρησης.

Η ταινία περιλαμβάνει μια σειρά επεισοδίων με θέμα την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, την ασφάλεια των προσώπων, την ασφάλεια των οχημάτων, την συντήρησή τους, την καλή ορατότητα κατά την οδήγηση, την οπισθοπορεία και την φόρτωση/εκφόρτωση των οχημάτων. Θα φανεί χρήσιμη σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στους νεοπροσλαμβανόμενους και τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους.

Η ανάγκη σωστής οργάνωσης και διαχείρισης των μετακινήσεων στους χώρους εργασίας μιας επιχείρησης είναι η βασική ιδέα που προβάλλεται μέσω της ταινίας. Για να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο απαιτείται σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και οι πηγές τους, καθώς και λήψη των αναγκαίων μέτρων. Απαιτείται επίσης σωστή συμπεριφορά εκ μέρους των εργαζομένων, γεγονός που προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση/κατάρτιση και αποτελεσματική επίβλεψη της εργασίας τους, καθώς και μια προσέγγιση που βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή όλων ώστε να επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

View episodes

PΤα πλημμελή πρότυπα συντήρησης αποτελούν τη μείζονα αιτία ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Πολλά ατυχήματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή λόγω έλλειψης συντήρησης ή αποτελούν απόρροια κακής ποιότητας συντήρησης.

Η συγκεκριμένη ταινία παρουσιάζει τον Napo σε διάφορες καταστάσεις: ορισμένες φορές έχει το ρόλο του συντηρητή και άλλες του υπαλλήλου. Μπορούμε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να κατανοήσουμε τη σημασία της απομόνωσης ή της «ασφαλίσεως» κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης μηχανημάτων, τα προβλήματα των «κρυμμένων κινδύνων» ή των εργασιών σε κλειστούς χώρους καθώς και τη σημασία της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από άτομα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, κυρίως όταν πρόκειται για εργασίες επιθεώρησης και διενέργειας δοκιμών. Η ταινία αυτή, η οποία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων, στόχο έχει να προαγάγει τις καλές πρακτικές και να επιστήσει την προσοχή στη σημασία της ασφαλούς συντήρησης.

View episodes

Η ταινία ενημερώνει για τους κινδύνους από την έκθεση του δέρματος σε επιβλαβείς (και ορισμένες φορές όχι τόσο επιβλαβείς) ουσίες, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει η έκθεση και για τα μέτρα αποφυγής των κινδύνων, προστασίας του δέρματος και αποτροπής βλαβών. Ο Napo ανακαλύπτει πολλές διαφορετικές καταστάσεις κατά τις οποίες η έκθεση σε χημικές και άλλες ουσίες μπορεί να προκαλέσει δερματικά προβλήματα. Μαθαίνει για τις εντυπωσιακές ιδιότητες του δέρματος και αποκαλύπτει το σώμα του για να δείξει στο κοινό: ‘Όλα όσα θέλατε ανέκαθεν να γνωρίζετε για... το δέρμα σας’. Επισημαίνει μέτρα πρόληψης και στέλνει τρία σημαντικά μηνύματα: Αποφύγετε– Προστατευτείτε– Ελέγξτε.

Η αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της επαφής με χημικές ουσίες επιτυγχάνεται μέσω αποκλεισμού (χρήση μηχανικής αντί χημικής μεθόδου), αντικατάστασης (επιλογή ασφαλέστερης εναλλακτικής λύσης) και εργασίας από ασφαλή απόσταση (χρήση εργαλείων αντί της άμεσης επαφής με τις χημικές ουσίες). Για την προστασία του δέρματος έχουν σχεδιαστεί μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), αλλά ο Napo μας υπενθυμίζει τη σημασία της φροντίδας του δέρματος επιδεικνύοντας την άμεση αφαίρεση μολυσματικών παραγόντων, την κατάλληλη πλύση του δέρματος, το σχολαστικό στέγνωμα του δέρματος και την τακτική εφαρμογή δερματικών κρεμών.

Τέλος, ο Napo συνιστά τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό πρώιμων συμπτωμάτων των δερματικών προβλημάτων.

View episodes

Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της ταινίας ‘Ο Νapo και οι χημικοί κίνδυνοι στην εργασία’, έτους παραγωγής 2003. Εισάγει αλλαγές προς εναρμόνιση των σημάτων (εικονογραμμάτων) που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων και των σημάτων που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (ΤΕΣ) προϊόντων χημικών ουσιών. Τα επτά υφιστάμενα εικονογράμματα πρόκειται να αντικατασταθούν από εννέα.

Βασικές ημερομηνίες είναι οι εξής: Η 1η Δεκεμβρίου 2010, όταν οι ουσίες θα πρέπει να αναταξινομηθούν και να επισημανθούν σύμφωνα με το νέο παγκόσμιο σύστημα (GHS), και η 1η Ιουνίου 2015, όταν η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και για τα μίγματα (κατά το παρελθόν αποκαλούμενα παρασκευάσματα).

Ο Napo εμφανίζεται σε μία σειρά σύντομων επεισοδίων, εργαζόμενος με χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούν ερεθισμούς, είναι εύφλεκτες, διαβρωτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για το περιβάλλον. Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει μία σύντομη ακολουθία σκηνών που υποδεικνύουν πώς προλαμβάνονται τα ατυχήματα με την υιοθέτηση ασφαλών εργασιακών πρακτικών. Η συγκεκριμένη ταινία είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς και για όλα τα επίπεδα των εργαζομένων. Σκοπός είναι η εστίαση στη σημασία της επισήμανσης των χημικών προϊόντων. Ύστερα από μία εκρηκτική εναρκτήρια σκηνή, έξι διαδοχικές σκηνές δείχνουν πρώτα τον λάθος τρόπο, ο οποίος έχει σοβαρές επιπτώσεις, και ύστερα τον σωστό, κατά τον οποίο ακολουθούνται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

View episodes

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Napo, ενός τεχνίτη προπλασμάτων. Μετά τη δουλειά, ωστόσο, σε διάφορες περιστάσεις αγνοεί τους κινδύνους και τους κανόνες. Το γεγονός αυτό φέρνει τον Napo πολύ συχνά αντιμέτωπο με παρολίγο ατυχήματα, ενώ στο τέλος τον οδηγεί στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμού κατά την άθληση. Οι καταστάσεις στο ελεύθερο χρόνο που περιγράφονται στην ταινία περιλαμβάνουν την οδήγηση, το σπίτι, το τρόπο ζωής και τον αθλητισμό. Διατίθεται σύντομο κουίζ στον δικτυακό τόπο (και σε DVD) που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κοινό για τον επανέλεγχο ορισμένων κανόνων

Αυτή η ταινία του Napo απευθύνεται πρωτίστως στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Προορίζεται ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας κατά τον ελεύθερο χρόνο. Η ταινία ενδείκνυται επίσης για ζητήματα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων και διαχείρισης απουσιών.

View episodes

Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί το θέμα της ευρωπαϊκής εκστρατείας την περίοδο 2008/09. Η ταινία «Ο ΝAPO…σε κίνδυνο!» αφορά τους πιθανούς και υπαρκτούς κινδύνους στην εργασία, καθώς και την ανάγκη εκτίμησης των κινδύνων και ανάληψης δράσης με βάση τα ευρήματα προκειμένου να καταστούν οι χώροι εργασίας ασφαλέστεροι και υγιεινότεροι. Η ταινία εξετάζει τους πιθανούς κινδύνους σε ορισμένους από τους πιο συνηθισμένους χώρους εργασίας καθώς και την ανάγκη να πούμε: «Σταματήστε, σκεφτείτε και δράστε» με στόχο τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας και του ποσοστού των επαγγελματικών ασθενειών. Η ταινία προορίζεται ως βοήθημα κατάρτισης με στόχο την παρουσίαση της εκτίμησης κινδύνου και των εννοιών «υπαρκτός και πιθανός κίνδυνος».

View episodes

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) είναι το συνηθέστερο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία στην Ευρώπη και αφορά εκατομμύρια εργαζομένων - σε κάποια στιγμή της ζωής τους, το 90% των εργαζομένων πάσχει από πόνους στη ράχη, ενοχλήσεις των άνω άκρων και τραυματισμούς οφειλόμενους στην επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.

Η εκστρατεία "Μειώστε την καταπόνηση" προωθεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο αντιμετώπισης των ΜΣΠ και τονίζει την ανάγκη αντιμέτωπισης του "συνολικού φορτίου με το οποίο επιβαρύνεται το σώμα", ενώ καλύπτει όλες τις ψυχολογικές και σωματικές καταπονήσεις, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η εργασία υπό συνθήκες ψύχους, το ρυθμό εργασίας καθώς και τα μεταφερόμενα φορτία.

Η ταινία παρουσιάζει το Napo να έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες συνθήκες εργασίας ενώ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι μεταναστεύοντες και οι προσωρινοί εργαζόμενοι. Περιλαμβάνει έντεκα επεισόδια με συνήθεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας.

View episodes

Η ταινία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι νέοι κατά το ξεκίνημά τους σε μια νέα θέση εργασίας ή σε ένα νέο χώρο εργασίας. Ο Napo αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προσέγγισης του νεαρού κοινού, ιδίως νέων που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Η ταινία απευθύνεται επίσης σε όλους τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταναστεύοντες και προσωρινοί εργαζόμενοι. Περιλαμβάνει έντεκα σκηνές με συνήθεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο εργασίας.

View episodes

Ο θόρυβος στην εργασία έχει επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων εργαζομένων. Η ταινία περιγράφει ορισμένες από τις βασικές αιτίες απώλειας της ακοής και δίνει έμφαση στην ανάγκη περιορισμού του θορύβου στην πηγή του, λήψης προληπτικών μέτρων και χρησιμοποίησης των κατάλληλων προστατευτικών μέσων της ακοής, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ταινία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

View episodes

Η ταινία παρουσιάζει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας και των εργολαβικών εργασιών, όπως ολισθήσεις, παραπατήματα, πτώσεις, χειροκίνητη διαχείριση φορτίων και εργασία κατά μόνας. Το στοχευμένο κοινό είναι εργολάβοι και εταιρείες καθαριότητας, ωστόσο η ταινία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, και ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τόσο τους συνήθεις κινδύνους όσο και α μέτρα πρόληψης στον κλάδο της καθαριότητας. Ο Napo άλλοτε είναι προσεκτικός και άλλοτε ριψοκίνδυνος. Μαζί με τη Nanette, τον συνάδελφό του, τον προϊστάμενό του και τους πελάτες έρχεται αντιμέτωπος με διάφορα επίπεδα κινδύνου. Οι καταστάσεις που περιγράφονται πραγματεύονται θέματα όπως η οργάνωση και ο προγραμματισμός της εργασίας, η σήμανση ασφάλειας, η χρήση κλιμάκων και σκαμνιών, τα προβλήματα της χειροκίνητης διαχείρισης φορτίων, η συνεργασία και η διάδοση πληροφοριών.

View episodes

Ο Napo εργάζεται σε ένα εργοτάξιο και η ταινία παρουσιάζει μερικές από τις συνήθεις πηγές κινδύνου καθώς και τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε ένα εργοτάξιο. Ως εργαζόμενος, ο Napo έρχεται αντιμέτωπος με πολλές επικίνδυνες καταστάσεις, όμως στο τέλος κατορθώνει να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Η ταινία απευθύνεται σε εργαζόμενους του οικοδομικού και του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά είναι κατάλληλη για όλους τους τομείς και τις βαθμίδες εργαζομένων και ιδίως για νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους συνηθέστερους κινδύνους σε ένα εργοτάξιο καθώς και η επεξεργασία προληπτικών μέτρων προσαρμοσμένων στην εκάστοτε κατάσταση. Στο εισαγωγικό μέρος ο Napo υποδύεται διάφορους χαρακτήρες, τον εργάτη, το συνάδελφο, τον προϊστάμενο και τον αρχιτέκτονα σε επτά σύντομες ιστορίες οι οποίες απεικονίζουν διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις και περιλαμβάνουν θέματα όπως τα μέτρα κατά των πτώσεων, οι πτώσεις από ύψος, η εργασία "μετ' εμποδίων", οι πόνοι στη ράχη, η οργάνωση δρομολογίων μεταφοράς και η υγιεινή και η ασφάλεια του εργοταξίου.

View episodes

Ο Napo πρωταγωνιστεί σε μια σειρά σύντομων επεισοδίων όπου εμφανίζεται να μεταχειρίζεται χημικές ουσίες, όπως ερεθιστικές, εύφλεκτες, διαβρωτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες. Κάθε επεισόδιο συνοδεύεται από μια σύντομη παρουσίαση των τρόπων πρόληψης ατυχημάτων μέσω της εφαρμογής ασφαλών πρακτικών εργασίας. Η ταινία απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά κυρίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Στόχος της είναι να επιστήσει την προσοχή στη σημασία της σήμανσης των χημικών προϊόντων. Ο Napo έρχεται αντιμέτωπος με τη χρήση χημικών ουσιών. Σε έξι επεισόδια παρουσιάζονται πρώτα οι λάθος χειρισμοί και οι σοβαρές τους συνέπειες, και στη συνέχεια οι σωστοί χειρισμοί τηρουμένων των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια. Η ταινία καλύπτει έξι από τα εννιά σύμβολα ασφάλειας και περιγράφει εν συντομία τον κίνδυνο των εκρηκτικών ουσιών.

View episodes

Η ταινία παρουσιάζει τους συνήθεις κινδύνους στον χώρο εργασίας και απευθύνεται σε όσους έχουν μικρή ή καθόλου εργασιακή πείρα. Πραγματεύεται ως επί το πλείστον τα ζητήματα της ευαισθητοποίησης έναντι στους κινδύνους, της ανάγκης για ασφαλή εργασία και της σπουδαιότητας της κατάρτισης. Απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως σε νέους που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό όσον αφορά τους βασικούς κινδύνους και να ενθαρρύνει το στοχασμό και το διάλογο σχετικά με τα ατυχήματα και την πρόληψή τους. Στην ταινία παρουσιάζονται εννέα ατυχήματα καθένα εκ των οποίων προκαλείται από συνήθεις ατομικούς ή ομαδικούς κινδύνους σε μια εταιρεία. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σημασία της ορθής ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους, της κατανόησης των επισημάνσεων προειδοποίησης, της ασφάλειας κατά τη μετακίνηση προς και από την εργασία, της χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, της αποφυγής των καταστάσεων επικινδυνότητας, της χρήσης ενδεδειγμένης και κατάλληλης συσκευασίας, της αποφυγής των εύκολων αλλά επικίνδυνων λύσεων και της χρήσης του εξοπλισμού εργασίας από καταρτισμένους εργαζόμενους.

View episodes

Η πρώτη ταινία του Napo αποτελεί εισαγωγή στη σήμανση και στα σύμβολα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. Λειτουργεί ως ένας χρήσιμος οδηγός για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, καθώς επίσης και ως πολύτιμη υπενθύμιση προς τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Στην ταινία παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις στον χώρο εργασίας στις οποίες είναι σημαντική η ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας. Στόχος της είναι όλοι οι τομείς και όλες οι βαθμίδες εργαζομένων, αλλά ιδίως νέοι που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σήμανση ασφάλειας στην εργασία, η προβολή της σπουδαιότητας της τήρησης της σήμανσης και η εκμάθηση και αναγνώριση του περιεχομένου των σημάτων από το σχήμα και το χρώμα τους. Η ταινία περιλαμβάνει δεκατρεία σύντομα επεισόδια. Καθένα παρουσιάζει μια κατάσταση στο χώρο εργασίας με πρωταγωνιστές το Napo και τα σήματα, τα οποία ζωντανεύουν και του μαθαίνουν τη σημασία τους και τη σπουδαιότητα της ασφάλειας. Στα επεισόδια εκτυλίσσονται οι συνέπειες που ακολοθούν σε περίπτωση που δεν τηρείται η σήμανση, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τεχνικά και οργανωτικά εμπόδια σε αντιδιαστολή με την αποτελεσματική λειτουργία της σήμανσης..

View episodes

  • AUVA
  • DGUV
  • HSE
  • INAIL
  • INRS
  • SUVA
  • OSHA