Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo σε… συναγερμό πυρκαγιάς!

Categories
Πυρκαγιά και έκρηξη
Οδοί διαφυγής
Διαδικασίες επείγουσας ανάγκης

Η ταινία παρουσιάζει τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης στους χώρους εργασίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση αυτών των κινδύνων. Η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής μελέτης εκτίμησης των κινδύνων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαχείρισή τους. Για να προκληθεί μια πυρκαγιά ή να γίνει μια έκρηξη χρειάζονται: μια εύφλεκτη ουσία (καύσιμο), αέρας (οξυγόνο) και μια πηγή ανάφλεξης (θερμότητα).

Η ταινία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες και/ή θέσεις εργασίας όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης.