Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Napo - Ασφάλεια με χαμόγελο

Χρησιμοποιήστε τις ταινίες ΝΑΡΟ για να προωθήσετε την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Ο Napo είναι ο ήρωας μιας σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων, οι οποίες αποτελούν συμπαραγωγή μιας μικρής ομάδας ευρωπαϊκών οργανισμών. Στόχος είναι να παρουσιαστούν σημαντικά θέματα που άπτονται της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας με εύθυμο τρόπο που εύκολα μένει στη μνήμη. Ο συμπαθητικός χαρακτήρας ενσαρκώνει έναν εργαζόμενο που θα μπορούσε να απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα.

Μαθαίνοντας με τον Napo

Σκοπός του παρόντος υλικού είναι να δώσει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν τις ταινίες του Napo για την…
Icon Napo for teachers
Κάνοντας χρήση του πολύ δημοφιλούς χαρακτήρα Napo, ο EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία…

Ο Napo είναι μια πρωτότυπη ιδέα που επινοήθηκε από επαγγελματίες επικοινωνίας σε θέματα ΕΑΥ με στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για μέσα πληροφόρησης υψηλής ποιότητας, τα οποία υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, απευθύνονται σε διάφορους πολιτισμούς και γλώσσες και