Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo και... η εργασία στην υπερβολική ζέστη

Categories
Θερμική καταπόνηση
Θερμοπληξία
Αφυδάτωση
Εξάντληση

Η κλιματική αλλαγή έχει αναχθεί σε μείζον θέμα της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας. Σκοπός της νέας ταινίας του Napo είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο εργασιακό περιβάλλον και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση των κινδύνων θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Ο χρόνος εργασίας θα πρέπει να οργανώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες... ο ήλιος είναι ο εχθρός. Το βασικό κοινό-στόχος είναι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους - οι οδοκαθαριστές και οι εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών και της γεωργίας - αλλά και οι υπάλληλοι γραφείου.