Gå til hovedindhold

Historien om Napo

Napos oprindelse

Napo blev som idé oprindeligt udtænkt af en lille gruppe kommunikationsmedarbejdere inden for arbejdsmiljø for at imødekomme behovet for informationsprodukter af høj kvalitet til at nedbryde nationale grænser og tage hånd om arbejdstageres forskellige kulturelle, sproglige og praktiske behov. Formålet med filmene er ikke at dække et emne fuldstændigt, ligesom de ikke skal ses som uddannelses- eller undervisningsfilm. Napos og hans venners rolle er at fungere som en appetitvækker til arbejdsmiljø gennem deres vindende væsen, sjove replikker, humor og muntre holdning til tingene. "Sikkerhed med et smil" er Napos bidrag til sikrere, sundere og bedre arbejdspladser. Hver enkelt film er produceret i samarbejde med en række europæiske institutioner. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao, Spanien, har finansieret udviklingen af webstedet.

Baggrund

Napo-filmkonsortiet opstod i forbindelse med det europæiske arbejdsmiljøår 1992/93 og de europæiske filmfestivaler, som Europa-Kommissionen organiserede.

Kommissionen støttede filmfestivaler ud fra den overbevisning, at det var muligt at finde og tilpasse de bedste film, så de kunne bruges i hele EU. Dette viste sig at være vanskeligt. Mange film blev produceret af kommercielle produktionsselskaber, som ikke ville give afkald på deres rettigheder. Kulturelle forskelle forbundet med billeder, scenarier og opfattelsesmåder gjorde det vanskeligt tilpasse og overføre film på tværs af landegrænser.

Efter filmfestivalen i Strasbourg i 1995 mødtes fire aktive kommunikationseksperter fra Frankrig, Tyskland, Sverige og Det Forenede Kongerige for at drøfte, hvordan man kunne producere en film, der kunne bruges i hele Europa. 

Napo-konsortiet har på nuværende tidspunkt følgende medlemmer: AUVA (Østrig), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-OSHA (Bilbao, Spanien), INAIL (Italien), INRS (Frankrig) og TNO (Nederlandene).

Udviklingsteam

Napo-filmene er udarbejdet og instrueret af Eric Scandella for Via Storia.

3D-animationen er udarbejdet af Fabrice Barbey for Protozoaire.

Den oprindelige musik er komponeret af Henri Muller.

Napo kommer til verden

Gruppen sammensatte et forslag, en specifikation og et udbud med henblik på at producere en video om sikkerhedsskilte og fandt frem til to produktionsselskaber fra deres eget land, som blev opfordret til at fremsætte en behandling. Via Storia, et fransk selskab fra Strasbourg, vandt kontrakten. Napo var født!

Den første video, Historien om de bedste skilte, deltog i EU's filmfestival i Edinburgh i 1998 og vandt priser ved verdenskongressen i Sao Paulo i 1999 samt ved nationale filmfestivaler i Frankrig og Tyskland.

I 2003 udtrykte Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao interesse for en tredje video til støtte for den europæiske uge og dennes tema om farlige stoffer. Der blev indgået en aftale med konsortiet om at give agenturet mulighed for at levere masterkopier af videoen til alle medlemsstater, kandidat- og EFTA-lande med klare forbehold vedrørende ikke-eksklusiv brug, rettigheder og omkostninger. Dette samarbejde er fortsat.