Gå til hovedindhold

Rettigheder og tilladelser

Ejendomsretten til Napo-filmene indehaves af Via Storia, et produktionsselskab med hovedsæde i Strasbourg i Frankrig, og Napo-konsortiet, der finansierer og producerer filmene på vegne af en lille gruppe af europæiske arbejdsmiljøorganisationer: AUVA (Østrig), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), TNO (Nederlandene) og SUVA (Schweiz). Endvidere har Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) en aftale med DGUV (på vegne af konsortiet) om at kopiere og levere kopier af Napo-filmene til de nationale knudepunkter i alle EU-medlemsstater, kandidatlande og EFTA-lande.

Ophavsret

Ophavsretten indehaves af Via Storia.

Napo-konsortiet har visse rettigheder som medproducer, herunder tidsubegrænset fuld ret til at udnytte filmene inden for sit arbejdsområde og til at modtage masterbånd, af hvilke de kan lave kopier.

Rettigheder

Napo-filmene eller enkeltstående scener fra filmene kan frit benyttes til uddannelses-, oplysnings- eller bevidstgørelsesformål uden at indhente forudgående tilladelse fra Napo-konsortiet.

Der må også godt anvendes enkeltstående scener fra Napo-filmene i PowerPoint-præsentationer og på intranetsider med behørig henvisning til producerne i form af en slutrude, som kan downloades her.

Disse rettigheder omfatter ikke:

  • redigering af, korrekturlæsning på eller ændring af film

  • anvendelse af film eller scener fra filmene i andre film/videoproduktioner

  • anvendelse af film eller scener fra filmene til reklameformål, salgsfremme eller anbefalingsformål

  • kopiering, distribuering eller salg af kopier af filmene

  • offentliggørelse af Napo-film på websteder på internettet

  • herunder film eller scener fra filmene i multimedieprodukter, medmindre der er indhentet en særlig tilladelse.

Napo-konsortiet tillader links til hjemmesiden på Napo-webstedet www.napofilm.net, men tillader ikke, at andre websteder varetager værtsfunktionen for Napo-film.

Napo-figuren må kun anvendes direkte i fremstød for filmen – det er ikke muligt at anvende Napo eller noget billede af Napo i arbejdsmiljøreklamer, -fremstød eller –publikationer.

Anmodninger og forespørgsler

Alle andre anmodninger og forespørgsler skal fremsendes til Napo-konsortiet. Vi kan kontaktes pr. email på: kontaktformular