You are here

Napo for lærere

Undervisningsmaterialer til lærere

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Napokonsortiet har med den populære tegneseriefigur Napo skabt en række arbejdsmiljølektioner til lærere. Formålet er at give elever i grundskolen en introduktion til spørgsmål vedrørende sundhed og sikkerhed på en pædagogisk, men samtidig sjov og fantasifuld måde ved hjælp af videofilm med Napo.

Hver lektion indeholder en enkelt film eller scene med Napo og en beskrivelse af indlæringsmålene. Lærerne får også mulighed for at vælge mellem forskellige aktiviteter og får de nødvendige ressourcer samt forslag til, hvordan de kan bedømme elevernes præstationer. Lektionerne er udformet, så de er fleksible og passer ind i og supplerer de nuværende emner i læseplanerne samt støtter lærere og elever i undervisningen.

Lektioner [6]

Napos bedste sikkerheds- symboler og skilte Lektion 1 - fare og forbudsskilte

Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte: fare og forbudsskilte

Forebyggelse af ulykker, Sikkerhedsskilte

Napos bedste sikkerheds- symboler og skilte: Lektion 2 – Påbuds- og redningsskilte

Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte: Påbuds- og redningsskilte

Forebyggelse af ulykker, Sikkerhedsskilte

Bliv klog på din krop med Napo - Første Del: Lektion 1 - Huden

Bliv klog på din krop med Napo - Huden

Kemikalier, Personlige værnemidler (PV), Hudbeskyttelse

Bliv klog på din krop med Napo - Første Del: Lektion 2 - Ryggen

Bliv klog på din krop med Napo - Ryggen

Kemikalier, Personlige værnemidler (PV), Hudbeskyttelse

Napos jagt på potentielle farer Lektion 1 – Identifikation af risici og farer

Napos spot på potentielle farer: Identifikation af risici og farer

Forebyggelse af ulykker, Risikovurdering

Napos jagt på potentielle farer Lektion 2* - Indgreb og forebyggelse

Napos spot på potentielle farer: Indgreb og forebyggelse

Forebyggelse af ulykker, Risikovurdering