You are here

Vejledning til lærere

Portrait of Napo

Eleverne kan aldrig tidligt nok få kendskab til grundbegreberne inden for sundhed og sikkerhed på arbejdpladsen.

Napo er en charmerende figur, der kan hjælpe eleverne med at tænke over sikkerhedsproblemer, forstå dem og handle i forhold til dem. Klik her for at få mere at vide: Napo og hans venner. Der findes en lang række film med Napo, som du kan stifte bekendtskab med og anvende i undervisningen.

Nogle af de grundbegreber, der indgår i disse lektioner, er forbundet med allerede eksisterende læseplaner. Ressourcen "Napo for lærere" indeholder en række gode idéer, der kan bruges til at integrere sikkerhedsbegreber i lektionerne. Den kan anvendes til en enkelt lektion eller som en del af et større projekt. Selvom den er koblet sammen med andre emner, er hovedformålet at anvende de medrivende Napo-film til at lære eleverne, hvordan de tager vare på sig selv og andre og genkender farer.

For hver lektion gives en oversigt over indlæringsmålene, oplysninger om potentielle aktiviteter, og de nødvendige ressourcer stilles til rådighed. I disse lektioner vil eleverne lære, hvordan de genkender de forskellige farer, som de og deres venner kan komme ud for, og de vil lære at arbejde sammen og omsætte noget af det, de har lært i praksis.

Hvis du ønsker mere information om grundlæggende arbejdsmiljøspørgsmål, kan du kigge på hjælpemidlerne, som er tilgængelige i ressourcebiblioteket.

Guidance file: