Gå til hovedindhold

Napos eventyr

Categories
Forebyggelse af ulykker

Filmen handler om almindelige risici på arbejdspladsen og er ideel for dem, der kun har ringe eller ingen arbejdserfaring. Den sætter fokus på risikobevidsthed og behovet for at arbejde sikkert samt på betydningen af oplæring. Filmen er ideel for alle sektorer og medarbejdere på alle niveauer, men navnlig for unge under uddannelse eller i jobtræning. Målet er at øge opmærksomheden omkring grundlæggende risici og få publikum til at reflektere over ulykker og diskutere, hvordan de kan forebygges. Filmen indeholder ni eventyr, som hver især viser typiske individuelle eller kollektive risici i virksomheden. Filmen understreger betydningen af at gøre korrekt opmærksom på risici ved hjælp af skilte, forstå advarselsmærker, sikkerhed under transport til og fra arbejde, anvende passende personlige værnemidler, undgå at tage risici, anvende den korrekte og mest hensigtsmæssige emballage, betydningen af ikke at springe over, hvor gærdet er lavest, og betydningen af, at arbejdsudstyr betjenes af uddannede medarbejdere.