Gå til hovedindhold

Historien om de bedste skilte

Categories
Sikkerhedsskilte
Forebyggelse af ulykker

Den første film om Napo giver en introduktion til de arbejdsmiljøskilte og symboler, vi finder på arbejdspladsen. Den er en nyttig vejledning for nye ansatte og en værdifuld genopfriskning for andre arbejdstagere. Der vises et udvalg af forskellige situationer, hvor det tydeligt illustreres, at sikkerhedsskilte er vigtige. Denne film er ideel for alle sektorer og medarbejdere på alle niveauer, men navnlig for unge under uddannelse eller i jobtræning.

Formålet med filmen er at oplyse publikum om sikkerhedsskilte på arbejdspladsen, gøre opmærksom på betydningen af at overholde skiltene og lære om og identificere betydningen af skiltene gennem deres form og farve. Filmen indeholder 13 sketch. Hver sketch omhandler en arbejdssituation, hvor Napo konfronteres med skilte, der bliver levende og lærer ham om deres betydning og betydningen af sikkerhed. Sekvenserne viser, hvad der sker, hvis skiltene ikke følges, samt de tekniske og organisatoriske hindringer for, at skiltene kan fungere korrekt.