Gå til hovedindhold

Napo i:... pas på: kemikalier!

Categories
Farlige stoffer
Skilte og mærker
Kemikalier

Denne film er en ændret udgave af ‘Skrabe og snuse.. – ..Kemiske risici på arbejdspladsen,’ som blev produceret i 2003. Den introducerer ændringer med det formål at harmonisere skiltningen (piktogrammer) ved transport af farlige produkter, og de symboler, der anvendes ved klassificering, etikettering og emballering af kemikalier. De eksisterende syv piktogrammer skal erstattes af ni.

De vigtigste datoer er: 1. december 2010, når stoffer skal omklassificeres og mærkes i overensstemmelse med det nye globale system GHS), og 1. juni 2015, når det samme skal ske med blandinger (tidligere kaldet præparater).

Napo er med i en række korte sketcher, hvor han arbejder med kemikalier, herunder dem, der er lokalirriterende, brændbare, ætsende, giftige og miljøfarlige. Hver sketch efterfølges af en kort sekvens, der viser, hvordan man forebygger ulykker via sikre arbejdsmetoder. Denne film er egnet for alle sektorer og arbejdstagere på alle niveauer. Formålet er at henlede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at faremærke kemiske produkter. Efter åbningsscenen med en kæmpe eksplosion vises der først i seks sekvenser, hvordan man ikke skal gøre (med de alvorlige følger det kan indebære) og derefter, hvordan man skal gøre, idet man overholder alle sikkerhedsvejledninger.