Gå til hovedindhold

"Napo i... støv på arbejdspladsen"

Categories
Støv
Farlige stoffer
Maskiner
Personlige værnemidler (PV)

Støv kan udgøre et problem på arbejdspladsen på to forskellige, men meget vigtige måder: vejrtrækningsproblemer og støveksplosioner. De skadelige virkninger af støv varierer fra hudirritation til lungekræft afhængigt af støvets sammensætning og arten og omfanget af eksponeringen.

"Napo i... støv på arbejdspladsen" viser nogle af de mange situationer og stoffer, der frembringer støv, og understreger vigtigheden af at styre eksponeringen for støv på arbejdspladsen for at undgå sygdomme. Filmen slutter med et brag - en støveksplosion - den hurtige forbrænding af fine partikler i luften, der ofte, men ikke altid, sker i et lukket rum.