Gå til hovedindhold

Napo i... brandalarm!

Categories
Brand og eksplosion
Flugtveje
Procedure for nødsituationer

Filmen illustrerer risikoen for brand og eksplosion på arbejdspladsen og de foranstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen. Et grundlæggende spørgsmål i forbindelse med risikostyring er behovet for en velovervejet risikovurdering. For at en brand eller en eksplosion kan opstå, kræves der tre elementer: et brændbart stof (brændstof), luft (ilt) og en antændelseskilde (varme).

Filmens målgruppe er primært medarbejdere, der arbejder i brancher og/eller job, hvor risikoen for brand og eksplosion er størst.