Gå til hovedindhold

Napo i... sikker vedligeholdelse

Categories
Vedligeholdelse
Forebyggelse af ulykker

Dårlige vedligeholdelsesnormer er en vigtig årsag til ulykker og erhvervssygdomme. Mange ulykker forekommer under vedligeholdelsesarbejde eller på grund af manglende vedligeholdelse eller som følge af vedligeholdelse af lav kvalitet.

Denne film viser Napo i forskellige situationer, sommetider er han vedligeholdelsesarbejderen, andre gange er han en ansat. Vi ser vigtigheden af at isolere eller ‘afspærre, når der udføres vedligeholdelse på maskiner, problemerne med ‘skjulte farer’, arbejde i lukkede rum og betydningen af, at det er kompetente personer, som udfører vedligeholdelsesarbejdet, navnlig tilsyn og afprøvning.Denne film, som egner sig til alle erhvervssektorer og alle ansatte uanset niveau, tager sigte på at fremme god praksis og henlede opmærksomheden på vigtigheden af sikker vedligeholdelse.