Gå til hovedindhold

Napo i sikker på byggepladsen

Categories
Bygge- og anlægsvirksomhed
Forebyggelse af ulykker
Risikovurdering

Napo arbejder på en byggeplads, og filmen viser nogle af de almindelige farer og risici på en byggeplads. Som ansat står Napo over for mange farlige situationer, men det lykkes ham at overleve sine prøvelser. Filmen er produceret til bygge- og anlægsarbejdere, men er ideel for alle sektorer og medarbejdere på alle niveauer, navnlig unge under uddannelse eller i jobtræning. Målet er at gøre opmærksom på de mest almindelige risici, som findes på en byggeplads og give mulighed for at reflektere over forebyggende foranstaltninger, der er tilpasset situationen. Introduktionen viser forskellige personfigurer, Napo som bygningsarbejder, en kollega, chefen og arkitekten. Der vises forskellige situationer i syv korte historier. Sikring mod fald, fald fra højde, forhindringsbane, rygsmerter, tilrettelæggelse af transportveje, hygiejne og sikkerhed på pladsen.