Gå til hovedindhold

Napo i stop den larm!

Categories
Støj
Personlige værnemidler (PV)

Støj på arbejdspladsen påvirker tusindvis af arbejdstagere. Filmen har til formål at illustrere nogle af de vigtigste årsager til hørenedsættelse og behovet for at kontrollere støj ved kilden, træffe forebyggende foranstaltninger og bære egnet høreværn, når det er nødvendigt. Filmen er ideel for alle sektorer og medarbejdere på alle niveauer, men navnlig for unge under uddannelse eller i jobtræning.