Gå til hovedindhold

Napo i……arbejde I højden

Categories
Arbejde i stor højde
Accident prevention
Skrid-, snuble-, faldulykker
Personlige værnemidler (PV)

Arbejde i højden er farligt. Fald fra højden er den største risiko, og ulykker resulterer ofte i alvorlige skader eller død. De tilskadekomne og deres familier er ikke de eneste, som bliver ramt.   

Arbejdsgivere og entreprenører skal overholde arbejdsmiljølovgivningen og sikre forsvarlige arbejdsforhold. Det betyder at der skal laves en arbejdspladsvurdering, samt at de ansatte skal have den fornødne sikkerhedsinformation, instruktion, træning og supervision. Arbejdere skal også overholde lovgivningen og undgå at bringe sig selv eller andre i fare.  

Denne film viser forskellige arbejdssituationer med arbejde i højden. Andre Napo-film berører også dette emne fx ”Napo i….på den sikre side” om bygge- og anlægssektoren.