Gå til hovedindhold

Napo i forbindelse med farlige stoffer... kemiske risici på arbejdspladsen

Categories
Farlige stoffer
Farlige stoffer
Kemikalier
Skilte og mærker

Napo er med i en række korte sketch, hvor han arbejder med kemikalier, bl.a. irriterende, brandfarlige, ætsende, giftige eller kemikalier, der udgør en fare for miljøet. Hver sketch efterfølges af en kort sekvens, der viser, hvordan man kan forebygge ulykker gennem sikre arbejdsmetoder. Denne film er ideel for alle sektorer og alle medarbejdere på alle niveauer, men navnlig for unge under uddannelse eller i jobtræning. Målet er at gøre opmærksom på betydningen af mærkning af kemiske produkter. Napo konfronteres med anvendelse af kemiske stoffer. Der vises seks sekvenser, der først viser den forkerte måde med de alvorlige konsekvenser, det har, og dernæst den rigtige måde, når man overholder sikkerhedsinstruktionerne. Filmen dækker seks af de ni sikkerhedssymboler og kommer kort ind på risikoen ved sprængstoffer.