Skoči na glavni sadržaj

Napov lovac na opasnosti: prepoznavanje rizika i opasnosti

Ovaj film govori o opasnostima i nekim od najčešćih rizika na radnom mjestu te potrebi da se: „zaustavimo, promislimo i djelujemo“ kako bismo smanjili broj nesreća na radnom mjestu i broj profesionalnih oboljenja. Film je namijenjen za uporabu u obliku pomagala za obuku kojim se predstavljaju procjena rizika i pojmovi opasnosti i rizika.
Smjernice za učitelje
Trebate li pomoć pri organizaciji obrazovne aktivnosti u svojoj učionici?

Lekcija

Ovaj alat uključuje djecu u niz zabavnih aktivnosti da bi im se pomoglo prepoznati i objasniti sigurnosne i zdravstvene rizike i opasnosti kako u školi tako i kod kuće. On djeci nudi sredstvo za razvoj razumijevanja vlastite odgovornosti u odnosu na rizike i opasnosti te za procjenu različitih razina rizika.

Nastavni ciljevi

Prvi nastavni sat – Napov lovac na opasnosti: Prepoznavanje rizika i opasnosti

Prepoznati rizike i opasnosti u školi i kod kuće
Procijeniti različite stupnjeve rizika
Raditi u skupini na izradi materijala koji prikazuju prethodno navedeno gradivo
Uvodna aktivnost

5 minuta

Prikažite isječak iz Napo filma priložen ovom nastavnom satu
 • Što je opasnost?
 • Zašto bi trebalispriječiti opasnost za sebe i druge?
Aktivnosti

40/45 minuta

Lov na opasnost Pogledajte isječak iz filma o Napu namijenjen za ovaj nastavni sat: Prepoznavanje rizika i opasnosti
Film: Rizični posao
Prizor – Rizici kod kuće
Prizor – Procjena rizika
 • Utvrdite opasnosti prikazane u prizorima i razgovarajte o njima, kao i o drugim opasnostima s kojima su djeca upoznata. Potaknite djecu da objasne što je to rizik, a što opasnost (vidi pomoćni listić).
 • Podijelite plakate Otkrijte opasnosti i zamolite djecu da stave naljepnicu na sva mjesta na kojima naiđu na opasnost.
 • Prerasporedite grupe i upitajte svako dijete zasebno što je prepoznalo kao opasnost.
Procjena

Dodatni rad

Prezentacija/razgovor o raznovrsnim tipičnim rizicima s kojima se možemo susresti na temelju odabranih isječaka o Napu (prometne nesreće, električna struja, pokliznuća i spoticanja, padovi s visine – npr. stepenice, kemikalije, buka).
Potrebna nastavna sredstva
 • Naljepnice
 • Plakat Otkrij opasnosti
 • Pomoćni informativni listići za učitelje: Prepoznavanje rizika i opasnosti
 • Plakat Otkrij opasnosti (s rješenjima)
 • Lovljenje/prepoznavanje opasnosti - Izvješće
 • Go to video

Kako biste preuzeli dostupne resurse, idite na: Knjižnica nastavnih sredstava