Napov lovac na opasnosti: intervencija i sprečavanje

Ovaj film govori o opasnostima i nekim od najčešćih rizika na radnom mjestu te potrebi da se: „zaustavimo, promislimo i djelujemo“ kako bismo smanjili broj nesreća na radnom mjestu i broj profesionalnih oboljenja. Film je namijenjen za uporabu u obliku pomagala za obuku kojim se predstavljaju procjena rizika i pojmovi opasnosti i rizika.
Smjernice za učitelje
Trebate li pomoć pri organizaciji obrazovne aktivnosti u svojoj učionici?

Lekcija

Ovaj alat uključuje djecu u niz zabavnih aktivnosti da bi im se pomoglo prepoznati i objasniti sigurnosne i zdravstvene rizike i opasnosti kako u školi tako i kod kuće. On djeci nudi sredstvo za razvoj razumijevanja vlastite odgovornosti u odnosu na rizike i opasnosti te za procjenu različitih razina rizika.

Nastavni ciljevi

Prvi nastavni sat – Napov lovac na opasnosti: intervencija i sprečavanje

Znati kako se nositi s raznim opasnostima koje mogu biti rizik za mene i druge
Shvatiti vlastite odgovornosti u odnosu na rizike i opasnosti
Procijeniti različite stupnjeve rizika
Raditi u skupini na izradi materijala koji prikazuju prethodno navedeno gradivo
Uvodna aktivnost

5 minuta

Prikažite prvi prizor iz filma o Napu „Sigurni početak – Pripazite i na druge” priloženog ovom nastavnom satu
 • Zašto bismo trebalispriječiti opasnost za sebe i druge?
 • Kako možemo spriječiti nesreće kad uočimo neku opasnost?
Aktivnosti

40/45 minuta

Lov na opasnost Pogledajte isječak iz filma o Napu namijenjen za ovaj nastavni sat: Intervencija – Sprečavanje rizika
Film: Sigurni početak, prizor: Pripazite i na druge
Film: Rizični posao, prizori: Djeluj protiv rizika
 • Utvrdite opasnosti prikazane u prizorima i razgovarajte o njima, kao i o drugim opasnostima s kojima su djeca upoznata. Potaknite djecu da objasne što bi poduzeli kako bi spriječili opasnosti i rizike.
 • Razgovarajte o tome kako su neki rizici opasniji od drugih sastavljajući popis rizika redoslijedom od onih s najtežim posljedicama do onih lakših i pitajte djecu koji rizici zahtijevaju najhitniju intervenciju. (Vidi pomoćni listić.)
 • Napišite pjesmu, osmislite ples ili kratki igrokaz kako biste pomogli drugima da se prisjete kako da zaštite sebe i druge od opasnosti.

Dodatni rad

 • Prezentacija/razgovor o raznovrsnim tipičnim rizicima s kojima se možemo susresti na temelju odabranih isječaka o Napu (prometne nesreće, električna struja, pokliznuća i spoticanja, padovi s visine – npr. stepenice, kemikalije, buka).
 • Razgovor o brizi za druge npr. kako ih zaštititi od nesreća (izbjegavanje
 • rizika, obavještavanje drugih o novonastalim rizicima).
 • Razgovor o tome kako djelovati u vezi s rizicima na temelju isječaka o Napu.
 • Skupna aktivnost uključujući zadatke objašnjene u daljnjem tekstu.
Ovdje možete pronaći nekoliko filmskih isječaka za dodatni rad: http://www.napofilm.net/hr/napos-films
Procjena
Na kraju sata učenici mogu izmisliti običnu ili rap pjesmu ili rimu koja sažima ono što su naučili o Lovu na opasnosti.
Učitelj i učenici ocjenjuju naučeno koristeći sljedeći alat:
 • Zlato: Mogu objasniti barem tri vrste rizika ili opasnosti za sebe i druge. Mogu procijeniti stupanj rizika te jasno i zanimljivo govoriti o tome koje mjere treba poduzeti u svakom slučaju.
 • Srebro: Mogu objasniti opasnost i rizik (za sebe i druge) u kući i u učionici. Mogu prepoznati koje mjere poduzeti u oba slučaja i to jasno objasniti.
 • Bronca: Mogu objasniti što je to rizik i prepoznati mjeru koju treba poduzeti.
Potrebna nastavna sredstva
 • Naljepnice
 • Bubanj za rap-izvedbu (neobvezno)
 • Pomoćni informativni listići za učitelje: Intervencija i prevencija
 • Plakat Otkrij opasnosti (s rješenjima)
 • Skupna aktivnost: Napova opasna kuća
 • Lovljenje/prepoznavanje opasnosti - Izvješće
 • Go to video

Kako biste preuzeli dostupne resurse, idite na: Knjižnica nastavnih sredstava