Pereiti į pagrindinį turinį

Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu - Oda

Napo patenka į įvairiausias situacijas, kai cheminių medžiagų ir kitų medžiagų poveikis gali būti žalingas odai. Jis sužino apie nepaprastas odos savybes ir apsinuogina, kad žiūrovams parodytų: ‘„Viskas, ką jūs norėjote žinoti apie... savo odą“’. Napo išvardija priemones, kurios padėtų išvengti problemų, ir nori pasakyti tris svarbiausius dalykus: Venkite – Saugokitės – Pasitikrinkite.
Patarimai mokytojui
Ar jums reikia pagalbos rengiant mokymų veiklą?

Pamoka

Šiame priemonių rinkinyje aptariama, kaip svarbu saugoti savo odą ir nugarą nuo įprastų kasdienių rizikos veiksnių. Priemonių rinkiniais, kuriuose numatytos įvairios užduotys ir veikla, siekiama padėti vaikams atpažinti dėl netinkamo elgesio kylančius pavojus fizinei sveikatai ir saugai, atpažinti panašius rizikos veiksnius naujomis aplinkybėmis ir paaiškinti, kaip jų vengti.

Mokymosi uždaviniai

Atpažinti riziką fizinei sveikatai ir saugai.

Atpažinti panašią riziką naujomis aplinkybėmis.

Paaiškinti, kaip išvengti tokios rizikos.

Įžanga

Trukmė: 5 min.

Galima užduotis:

 • Parodykite žmogaus kūno paveikslėlį arba fotografi ją.

Mokiniai turi pagalvoti ir duoti apytikrį atsakymą į šį klausimą:

Koks žmogaus kūno paviršių dengiančios odos plotas? (atsakymas: 1,8–2,0 m2)

 • Su vaikais aptarkite odos problemas, kurias jie (arba jų tėvai) yra galbūt turėję.
Veikla

40–45 minutės

1 užduotis:

Pažiūrėkite pirmą šiai pamokai skirtą Napo filmą: Rūpinkitės savo sveikata kartu su Napu - Oda

„Saugokite savo odą“. Įžanga ir šios temos epizodai.

„Cheminės medžiagos – pavojinga!“ Epizodai apie ėsdinančias ir dirginančias medžiagas.

Diskusija apie odą ir jos pažeidžiamumą. Aptarkite, kokią žalą odai daro karštis, šaltis, saulės spinduliai ir cheminės medžiagos, įskaitant įvairius ploviklius. Aptarkite ir kitus odai pavojingus veiksnius, tokius kaip vabzdžiai, augalai, kurie dirgina odą (pvz., dilgėlės) ir t. t. Aptarkite, kaip galima apsaugoti odą.

Suorganizuokite žaidimą, kuriame vaikai išsiaiškintų, kas galėtų pakenkti jų odai lauke ir patalpose (pvz., vaikai turėtų patyrinėti, ar ten yra augalų, dygliuotų krūmų, kurie dirgina odą ar vabzdžių, kurie gelia).

2 užduotis:

Popieriuje pieštuku apvedžiokite vaikų rankas; ant kiekvieno piršto užrašykite po vieną būdą, kaip apsaugoti odą nuo galimo pavojaus, pavyzdžiui, dėvėti pirštines, neliesti, naudoti apsauginį kremą nuo saulės ir dėvėti galvos apdangalą (apsisaugoti nuo saulės spindulių).

PAPILDOMA UŽDUOTIS. Pavojingosios Napo atostogos

Sukurkite arba suvaidinkite istoriją, kurioje Napas vyksta atostogų ir sužino apie galimus pavojus jo odai.

Tai galėtų būti:

 • kaitinimasis saulėje be apsauginio kremo;
 • medūzos įkandimas;
 • automobilio tepalų keitimas.
Vertinimas

Kiekvienas mokinys visai klasei papasakoja, ką reiškia rūpintis savo sveikata, konkrečiai oda, ir pateikia pavyzdžių.

Toliau nurodytu būdu patikrinkite mokinių įgytas žinias.

Mokytojas ir mokiniai savo žinias vertina taip:

 • Auksas: galiu paaiškinti bent tris pavojus odai ir žinau, kaip jų išvengti.
 • Sidabras: galiu paaiškinti du pavojus odai ir žinau kaip jų išvengti.
 • Bronza: galiu paaiškinti vieną pavojų odai ir žinau kaip jo išvengti.
Reikalingos mokymo priemonės
 • Baltas popierius ir pieštukai
 • Rankos šablonas
 • Rizikos veiksniai odai
 • Pagalbinė medžiaga mokytojams. Įvairūs pavojai odai
 • Go to video

Pateiktus išteklius galima atsisiųsti iš: Mokomosios medžiagos biblioteka