Pereiti į pagrindinį turinį

Napas nustato pavojus: Rizikos ir pavojų nustatymas

Jame nagrinėjama pavojų ir dažniausiai darbo vietose pasitaikančių rizikos veiksnių tema ir nurodoma būtinybė „sustoti, pagalvoti ir imtis priemonių“ siekiant sumažinti darbuotojų patiriamų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių. Filmukas skirtas mokymo reikmėms – rizikos vertinimui ir pavojaus ir rizikos sąvokoms paaiškinti.
Patarimai mokytojui
Ar jums reikia pagalbos rengiant mokymų veiklą?

Pamoka

Šiame priemonių rinkinyje pateikiamos vaikams skirtos linksmos užduotys, padedančios nustatyti ir paaiškinti mokykloje ir namuose esamus rizikos veiksnius ir pavojus saugai ir sveikatai. Tai priemonė vaikams mokytis suprasti savo atsakomybę, susijusią su rizikos veiksniais ir pavojais, ir įvertinti įvairius rizikos lygius.

Mokymosi uždaviniai

1 pamoka. Napas nustato pavojus. Rizikos ir pavojų nustatymas

Atpažinti rizikos veiksnius ir pavojus mokykloje ir namuose.
Įvertinti įvairius rizikos laipsnius.
Dirbti komandoje rengiant medžiagą įgytoms žinioms iliustruoti.
Įžanga

Trukmė: 5 min.

Parodykite šiai pamokai skirtą Napo fi lmą
 • Kas yra pavojus?
 • Kodėl reikia užbėgti pavojams už akių?
Veikla

Trukmė: 40–45 min.

Surask pavojų Pažiūrėkite šiai pamokai skirtą Napo filmą: Napas nustato pavojus - Rizikos ir pavojų nustatymas
Filmas „Pavojinga veikla“
Epizodas „Pavojai namuose“
Epizodas „Vertink riziką“
 • Aptarkite ir apibūdinkite filmo epizoduose parodytus ir kitus vaikų žinomus pavojus. Tegul vaikai paaiškina, kas yra rizika ir pavojus (žr. pagalbinę medžiagą).
 • Išdalykite plakatus „Surask pavojų“ ir paprašykite, kad vaikai priklijuotų lipduką ten, kur randa pavojų.
 • Perskirstykite grupes ir paklauskite kiekvieno vaiko, kokius pavojus jis nustatė.

Papildoma užduotis

Peržiūrėjus Napo fi lmus (apie eismo nelaimes, elektrą, paslydimus ir užkliuvimus, kritimą iš aukščio, pvz., nuo laiptų, chemines medžiagas ir triukšmą), organizuoti pranešimus ir diskusijas apie įvairius tipiškus rizikos veiksnius. 
Vertinimas
Pamokos pabaigoje mokiniai gali sukurti dainos arba repo tekstą ar eilėraštuką apie tai, ką išmoko apie pavojų nustatymą.
Mokytojas ir mokiniai savo mokymosi rezultatus vertina taip:
 • Auksas: galiu sau ir kitiems paaiškinti mažiausiai tris rizikos ir pavojų rūšis. Moku įvertinti riziką.
 • Sidabras: moku sau ir kitiems paaiškinti pavojų ir riziką namuose ir klasėje.
 • Bronza: Imoku paaiškinti, kas yra pavojus.
Reikalingos mokymo priemonės
 • Lipdukai
 • Plakatas „Surask pavojų“
 • Pagalbinė medžiaga mokytojams. Rizikos ir pavojų nustatymas
 • Plakatas „Surask pavojų“ (su sprendimais)
 • Pavojų paieška / nustatymas – Ataskaitos forma
 • Go to video

Pateiktus išteklius galima atsisiųsti iš: Mokomosios medžiagos biblioteka