Pereiti į pagrindinį turinį

Napas nustato pavojus: Įsikišimas ir prevencija

Jame nagrinėjama pavojų ir dažniausiai darbo vietose pasitaikančių rizikos veiksnių tema ir nurodoma būtinybė „sustoti, pagalvoti ir imtis priemonių“ siekiant sumažinti darbuotojų patiriamų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skaičių. Filmukas skirtas mokymo reikmėms – rizikos vertinimui ir pavojaus ir rizikos sąvokoms paaiškinti.
Patarimai mokytojui
Ar jums reikia pagalbos rengiant mokymų veiklą?

Pamoka

Šiame priemonių rinkinyje pateikiamos vaikams skirtos linksmos užduotys, padedančios nustatyti ir paaiškinti mokykloje ir namuose esamus rizikos veiksnius ir pavojus saugai ir sveikatai. Tai priemonė vaikams mokytis suprasti savo atsakomybę, susijusią su rizikos veiksniais ir pavojais, ir įvertinti įvairius rizikos lygius.

Mokymosi uždaviniai

2 pamoka. Napas nustato pavojus. Įsikišimas ir prevencija

Sužinoti, kaip elgtis su man ir kitiems kylančiais pavojais.
Suprasti savo atsakomybę dėl rizikos ir pavojų.
Įvertinti rizikos laipsnį.
Dirbant komandoje iliustruoti tai, ką išmokome.
Įžanga

Trukmė: 5 min.

Parodykite pirmąjį šiai pamokai skirto fi lmo „Saugi pradžia“ epizodą „Pasirūpinkite ir kitų sauga“.
 • Kodėl turėtume vengti pavojų sau ir kitiems?
 • Kaip išvengti nelaimingo atsitikimo, pamačius pavojų? 
Veikla

Trukmė: 40–45 min.

Nustatykime pavojus Pažiūrėkite šiai pamokai skirtą Napo filmą: Napas nustato pavojus - Įsikišimas ir prevencija
Filmo „Saugi pradžia“ epizodas „Pasirūpinkite ir kitų sauga“
Filmo „Pavojinga veikla“ epizodas „Imkis veiksmų“
 • Aptarkite ir apibūdinkite epizoduose parodytus ir kitus vaikams žinomus pavojus. Tegul vaikai paaiškina, ką jie darytų, norėdami išvengti pavojų ir rizikos.
 • Aptarkite, kodėl kai kuri rizika pavojingesnė už kitas, ir sudarykite rizikos veiksnių sąrašą, pradėdami nuo rimčiausias pasekmes turinčių rizikos veiksnių. Paklauskite vaikų, kurie rizikos veiksniai reikalauja skubiausių veiksmų (žr. pagalbinę medžiagą mokytojams).
 • Sukurkite dainą, šokį ar trumpą vaidinimą, kad būtų lengviau įsiminti kaip apsisaugoti nuo pavojų patiems ir apsaugoti kitus.

Papildoma užduotis

 • Aptarti įvairius dažniausiai pasitaikančius rizikos atvejus, remiantis Napo fi lmuose parodytais epizodais (eismo nelaimės, elektra, paslydimas ir užkliuvimas, kritimas iš aukščio, pavyzdžiui, nuo laiptų, cheminės medžiagos
 • ir triukšmas).
 • Pokalbis apie tai, kaip pasirūpinti kitais, kad jiems neatsitiktų nelaimė (kaip vengti rizikos, informuoti kitus apie tai, kaip neseniai buvo užbėgta už akių rizikai).
 • Remiantis Napo fi lmais, diskusija apie tai, kokių veiksmų reikia imtis esant rizikai.
 • Grupės darbas atliekant kitoje lapo pusėje nurodytas užduotis.
Papildomoms užduotims skirtus Napo fi lmus galima rasti adres: https://www.napofilm.net/lt/napos-films/films
Vertinimas
Pamokos pabaigoje mokiniai galėtų sukurti dainą, repo tekstą arba eilėraštuką apie tai, ką išmoko apie pavojų nustatymą.
Mokytojas ir mokiniai įvertina mokymosi rezultatus taip:
 • Auksas: moku paaiškinti mažiausiai tris pavojus ir dėl jų kylančią riziką sau ir kitiems; moku įvertinti rizikos laipsnį ir aiškiai ir įdomiai nusakyti, kokių veiksmų reikėtų imtis kiekvienu konkrečiu atveju;
 • Sidabras: moku paaiškinti bent vieną pavojų (sau ir kitiems) namuose ir mokykloje; galiu nurodyti, kokių veiksmų reikia imtis šiais atvejais ir juos suprantamai paaiškinti;
 • Bronza: moku paaiškinti, kas yra rizika, ir nurodyti, kokių veiksmų reikia imtis.
Reikalingos mokymo priemonės
 • Lipdukai
 • Tamburinas repo muzikai (pasirinktinai)
 • Pagalbinė medžiaga mokytojams. Intervencija ir prevencija
 • Plakatas „Surask pavojų“ (su sprendimais)
 • Grupinė užduotis. Napo pavojų namas
 • Pavojų paieška / nustatymas – Ataskaitos forma
 • Go to video

Pateiktus išteklius galima atsisiųsti iš: Mokomosios medžiagos biblioteka