Pārlekt uz galveno saturu

Napo bīstamo situāciju medības: iesaistīšanās un novēršana

Filmā aplūkoti dažādi apdraudējumi un darbavietā visbiežāk sastopami riska veidi, kā arī nepieciešamība „apstāties, padomāt un rīkoties”, lai mazinātu darbavietā notiekošo negadījumu skaitu un arodslimību rašanos. Filma uzņemta nolūkā informēt darbiniekus par riska novērtēšanu, kā arī radīt priekšstatu par apdraudējumu un risku.
Norādījumi pedagogiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība saistībā ar mācību darba organizēšanu klasē?

Mācību stunda

Šajā materiālu komplektā ir ietvertas bērniem paredzētas jautras nodarbības, kas palīdzēs viņiem identificēt un izskaidrot drošības un veselības riska faktorus un bīstamās situācijas gan skolā, gan mājās. Tas piedāvā bērniem iespēju uzlabot izpratni par savu atbildību saistībā ar riska faktoriem un to iedarbības iespējamām sekām, kā arī novērtēt dažādas riska pakāpes.

Mācību mērķi

2. stunda – Napo bīstamo situāciju medības: iesaistīšanās un novēršana

Zināt, ko darīt bīstamā situācijā, kas var radīt risku man un citiem
Izprast, kāda ir mana atbildība saistībā ar riskiem un apdraudējumiem
Izvērtēt dažādus riska līmeņus
Darboties grupā, lai sagatavotu materiālus, ar kuru palīdzību parādīt, kas ir apgūts
Sākums

5 minūtes

Pedagogs parāda Napo fi lmas „Drošs sāxkums” ainu „Uzmanieties arī no pārējiem!”,
kas paredzēta šai stundai, pēc tam uzdod jautājumus:
 • Kāpēc mums būtu jānovērš bīstamās situācijas?
 • Kā mums ir jānovērš negadījums, redzot kaut ko bīstamu?
Aktivitātes

40/45 minūtes

Bīstamu situāciju medības Noskatieties šai stundai paredzēto Napo klipu: Napo bīstamo situāciju medības - iesaistīšanās un novēršana
Filma: Drošs sākums, Aina: Uzmanieties arī no pārējiem!
Filma: Riskantais bizness, Ainas: Rīkojies saistībā ar riskiem
 • Apspriediet un formulējiet filmu ainās parādītās bīstamās situācijas un jautājiet, kādus citus apdraudējumus viņi zina. Mudiniet bērnus paskaidrot, kā viņi varēja novērst bīstamās situācijas un to izraisītās sekas.
 • Apspriediet, kā daži riski ir bīstamāki par citiem, izveidojot risku sarakstu, sākot no tiem, kas rada visnopietnākās sekas, un beidzot ar tiem, kas rada mazāk nopietnas sekas, un lūdziet bērniem norādīt, kuriem riskiem ir nepieciešama vissteidzamākā iesaistīšanās. (Skatīt darba lapu).
 • Saceriet dziesmu, deju vai īsu ludziņu, kas palīdzētu cilvēkiem atcerēties, kā pasargāt sevi un vienam otru bīstamās situācijās.

Papildu darbs

 • Iepazīstināt ar/apspriest dažādus tipiskos riskus, ar ko mēs varam sastapties, balstoties uz Napo klipu izlasi (negadījumi uz ceļa, elektrība, paslīdēšana un paklupšana, kritieni no augstuma – piemēram, trepēm, ķīmiskās vielas, troksnis).
 • Apspriest to, kā parūpēties par citiem, t.i., novērst nelaimes gadījumus (izvairoties no riskiem, informējot citus par riskiem, kas radušies nesen).
 • Apspriest to, kā iesaistīties risku novēršanā, balstoties uz Napo klipu izlasi.
 • Darbs grupās, tostarp uzdevumi, kas norādīti nākamajā lappusē.
Sarakstu ar iespējamajiem Napo klipiem papildu darbam var atrast šeit: www.napofilm.net/lv/napos-films
Novērtējums
Pedagogi un izglītojamie novērtē, ko ir iemācījušies, izmantojot šo rīku:
 • Zelts: Es varu izskaidrot vismaz trīs veidu bīstamās situācijas man vai citiem. Es varu novērtēt riska līmeni un skaidri un saprotami varu pastāstīt, kas katrā gadījumā būtu jādara.
 • Sudrabs: Es varu izskaidrot vienu risku un vienu bīstamo situāciju (man vai citiem) mājās vai klasē. Es varu noteikt, kas jādara abos šajos gadījumos un to skaidri izskaidrot.
 • Bronza: Es varu izskaidrot, kas ir risks un noteikt, kas jādara.
Nepieciešamie materiāli
 • Līmlapiņas (krāsu zīmuļi)
 • Tamburīns dziesmas priekšnesumam (ieteicams)
 • Palīdzības lapa skolotājiem: intervence un profilakse
 • bīstamo situāciju meklēšanas darba lapa - plakāts (ar ieteikumiem)
 • Darbs grupās: Napo bīstamā māja
 • Apdraudējumu meklēšana/konstatēšana — ziņojuma lapa
 • Go to video

Lai lejupielādētu sniegtos resursus, ejiet uz: Resursu bibliotēka