Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Mācīšanās ar Napo

Šie resursi ir paredzēti organizāciju vajadzībām, lai tās varētu izmantot Napo filmas un tādējādi veicināt informētību par darba…
Icon Napo for teachers
Izmantojot populāro tēlu Napo, EU-OSHA (Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra) kopā ar Napo konsorciju ir…

Napo ir oriģināla ideja, ko realizējusi neliela DDVA (darba drošības un veselības aizsardzības) komunikāciju profesionāļu grupa sakarā ar nepieciešamību pēc augstas kvalitātes informācijas līdzekļiem, kuriem neeksistē valstu robežas un kas pievēršas atšķirīgām