You are here

Napo in the workplace

Napo darbavietā

Šie resursi ir paredzēti organizāciju vajadzībām, lai tās varētu izmantot Napo filmas un tādējādi veicināt informētību par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem savu darbinieku un piegādes ķēžu darbinieku grupās. Šie resursi organizācijām ļauj sniegt padomus par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī veicināt to apspriešanu. Tāpat tie ir piemēroti arī izmantošanai profesionālās apmācības kursos.

Understanding MSDs [14]

Pozitīva vieta

Ieturiet pareizu pozu!

Novecošana un DDVA, Biroja darbs, Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS), Ergonomika

Solis īstajā virzienā

Turpiniet būt kustībā arī darbā!

Novēršana, Ageing and OSH, Uzvedība, Drošības kultūra

Pieredzes apmaiņa

Dalieties prasmēs un pieredzē

Ageing and OSH, Kravu pārvietošana, Smagas kravas, Ievadīšana darbā, DDVA un jaunieši

Jaunie laiki

Novērtējiet monotona darba risku

Nelaimes gadījumu izmaksas, Ražošana, Spiediens

Skaldi un valdi

Sadaliet smagumus mazākās vienībās

Smagas kravas, Apstrāde ar rokām

Radikālā ergonomika

Savlaicīgi ziņojiet par BKAS pazīmēm

Datora darbs, Ergonomika

Pages