Pārlekt uz galveno saturu

Tiesības un atļaujas

Napo filmas pieder Strasbūrā (Francijā) esošajai filmu sabiedrībai „Via Storia” un „Napo Consortium”, kas finansē un veido filmas, ko pasūta neliela Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības organizāciju grupa: AUVA (Austrija); CIOP (Polija); DGUV (Vācija); INAIL (Itālija); INRS (Francija); TNO (Nīderlande) un SUVA (Šveice). Turklāt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) ir nolīgums ar DGUV („Napo Consortium” vārdā) par Napo filmu kopiju sagatavošanu un piegādi nacionālajiem koordinācijas centriem visās ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un EBTA valstīs.

Autortiesības

Autortiesības pieder „Via Storia”.

“Napo Consortium” ir noteiktas tiesības kā sadarbības partneriem, tostarp visas tiesības jebkurā laikā izmantot filmas savas iestādes darbā, un saņemt oriģinālkopijas un veidot no tām kopijas.

Tiesības

Napo filmas un atsevišķus filmu sižetus ir atļauts brīvi izmantot izglītības, apmācības un izpratnes veicināšanas vajadzībām, iepriekš neprasot “Napo Consortium” atļauju.

Atsevišķus Napo filmu sižetus ir atļauts izmantot arī PowerPoint prezentācijās un iekštīkla vietnēs ar atbilstošu atsauci uz veidotājiem, izmantojot beigu kadru, kuru varat lejupielādēt šeit.

Šīs tiesības nav attiecināmas uz:

  • filmu montēšanu un pārveidošanu

  • filmu un filmu sižetu izmantošanu citās filmās/video materiālos

  • filmu vai filmu sižetu izmantošanu reklāmās, kampaņās vai citos klientu piesaistīšanas materiālos

  • filmu kopēšanu, izplatīšanu vai to kopiju pārdošanu

  • Napo filmu publicēšanu tīmekļa vietnēs

  • kā arī filmām vai to sižetiem multimediju produktos, ja vien nav saņemta īpaša atļauja.

„Napo Consortium " ļauj pievienot saites uz Napo tīmekļa vietnes mājas lapu www.napofilm.net, bet liedz ievietot Napo filmas citās tīmekļa vietnēs.

Napo tēlu ir atļauts izmantot tikai tiešos filmas popularizēšanas pasākumos, Napo vai jebkuru Napo attēlu nav atļauts izmantot vispārīgos veselības un drošības reklāmas pasākumos, kampaņu pasākumos vai publikācijās.

Pieprasījumi un uzziņas

Pieprasījumu un uzziņu gadījumā vērsieties pie „Napo Consortium”. Sazinieties ar mums pa e-pastu contact form.