You are here

Napo skolotājiem

Metodiskie līdzekļi pedagogiem

Izmantojot populāro tēlu Napo, EU-OSHA (Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra) kopā ar Napo konsorciju ir izveidojusi vairākas darba aizsardzības mācību stundas skolotājiem, lai viņi varētu informēt pamatskolas skolēnus par drošības un veselības aizsardzības tematiem izglītojošā, bet tajā pašā laikā jautrā un radošā veidā, izmantojot Napo videoklipus.

Katrā mācību stundā, kas ietver vienu Napo filmu/ainu, ir izklāstīti mācīšanās mērķi. Skolotāji var izvēlēties dažādas aktivitātes, un viņiem ir sniegti nepieciešamie resursi, kā arī dažas idejas, kā novērtēt skolēnu veikumu. Mācību stundas ir elastīgas — tās iekļaujas tābrīža mācību programmas priekšmetos un padziļina tos, kā arī palīdz skolotājiem un skolēniem.

Mācību stundas [6]

Napo labākās drošības zīmes. Pirmā stunda – brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Napo labākās drošības zīmes: brīdinājuma/aizlieguma zīmes

Nelaimes gadījumu novēršana, Drošības zīmes

 Napo labākās drošības zīmes. Otrā stunda – rīkojuma/pirmās palīdzības un evakuācijas izeju zīmes

Napo labākās drošības zīmes: rīkojuma/pirmās palīdzības un evakuācijas izeju zīmes

Nelaimes gadījumu novēršana, Drošības zīmes

 Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo. Pirmā stunda – āda

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo - āda

Ķīmiskās vielas, Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), Adas aizsardzība

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo. Otrā stunda - mugura

Izturies gudri pret savu ķermeni kopā ar Napo - mugura

Ķīmiskās vielas, Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), Adas aizsardzība

Napo bīstamo situāciju medības. Pirmā stunda – bīstamo situāciju atpazīšana

Napo bīstamo situāciju medības: bīstamo situāciju atpazīšana

Nelaimes gadījumu novēršana, Riska novērtējums

Napo bīstamo situāciju medības. Otrā stunda - iesaistīšanās un novēršana

Napo bīstamo situāciju medības: iesaistīšanās un novēršana

Nelaimes gadījumu novēršana, Riska novērtējums