Pārlekt uz galveno saturu

Ieturiet pareizu pozu!

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un apspriež Napo epizodi, kurā aplūkots, kā nepareizas pozas dēļ laika gaitā var attīstīties balsta un kustību aparāta slimības (BKAS); kā ar vienkāršiem pasākumiem attiecīgās problēmas iespējams mazināt, pirms vēl nav par vēlu.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • Nepareizas darba pozas negatīvo ietekmi. (d)
 • Ka nepareizas pozas dēļ var rasties akūtas un hroniskas muguras, kakla un plaukstas pamatnes locītavas sāpes. (d, v, u)
 • Nelielas izmaiņas darbavietas vidē var mazināt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatību. (d, v, u)
 • Kā paust bažas par BKAS darbavietā. (d)
 • Kā ieklausīties darbinieku paustajās bažās par BKAS. (v, u)
 • Izmaksu ieguvumi no iejaukšanās pasākumiem BKAS jomā. (v)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt BKAS (muguras, kakla un plaukstas pamatnes locītavas sāpju) iespējamību. Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Kādas izmaiņas varētu veikt jūsu darba vidē, lai mazinātu BKAS riskus? (d)
 • Kā jūs varat iesaistīt darbiniekus lēmumu pieņemšanā? (v, u)
 • Ja jūs nepareizas darba pozas rezultātā sāktu izjust diskomfortu, kā jūs par to paustu bažas savam tiešajam vadītājam/uzraudzītājam? (d)
 • Kā jūs savām komandām nodrošināt atklātus saziņas kanālus par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem? (v, u)
 • Kā pareizas darba pozas ieņemšana var uzlabot darba ražīgumu, sniegumu, darbinieku dzīves kvalitāti un mazināt darba kavējumus? (d, v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Ja jūs identificētu līdzīgu situāciju savā darbavietā, vai jūs ar pārliecību ierosinātu izmaiņas? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot izmaksu ieguvumus, ko sniegtu iejaukšanās pasākumu BKAS jomā ieviešana jūsu darbavietā? (d, v, u)
Novērtējums

Dalībnieki var izskaidrot BKAS novēršanas īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumus gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)

Nepieciešamie materiāli