Pārlekt uz galveno saturu

Savlaicīgi ziņojiet par BKAS pazīmēm

Šīs aktivitātes laikā dalībnieki skatās un apspriež Napo epizodi par to, kā darbstacijas iekārtojums var izraisīt balsta un kustību aparāta slimības, kā arī to, cik svarīgi ir paust savas bažas.

Norādījumi apmācītājiem
Vai jums ir vajadzīga palīdzība, lai organizētu mācību darbu savā darbavietā?

Aktivitāte

Mācību mērķi

Dalībnieki apzinās:

 • To, cik svarīgi ir veltīt laiku, lai identificētu plaukstas pamatnes locītavas sāpju, kakla sāpju, muguras lejasdaļas u. c. darbavietas izkārtojuma izraisītu sāpju iespējamību. (d, v, u)
 • Kā darbstacijas iekārtojums var ietekmēt darbinieka veselību. (d, v, u)
 • Kā ierosināt uzlabojumus darbstacijas iekārtojumā, kas mazina plaukstas pamatnes locītavas, kakla un muguras lejasdaļas sāpju iespējamību. (d, v, u)
 • Par to, cik svarīgi ir savlaicīgi ziņot par simptomiem, kā arī uzklausīt darbinieku bažas un ierosmes. (d, v, u)
 • Kāpēc viņiem šīs zināšanas būtu jāpielieto gan darbā, gan ārpus tā. (d, v, u)

vadītāji (v) uzraudzītāji (u) un darbinieki (d)

Aktivitātes

Koordinators, kas iepazīstina ar Napo, mudinot dalībniekus noteikt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) iespējamību.  Koordinators, kas dalībniekus mudina dalīties pieredzē, izmantojot uzvedinošus jautājumus no turpmākajām iespējām.

 Jautājumi, kas jāapsver

 • Kādi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi tiek apskatīti šajā filmā? Vai varat piedāvāt kādus risinājumus? (d, v, u)
 • Ko nozīmē jēdziens „ergonomisks”? (d, v, u)
 • Vai atpazīstat šā veida situāciju savā darbavietā? (d)
 • Ka jūs paustu bažas un ziņotu par saviem simptomiem vai ierosinātu uzlabojumus saistībā uz šo darbstaciju, lai mazinātu BKAS riskus? (d)
 • Kāpēc ir svarīgi pēc iespējas laicīgi paust savas bažas un ziņot par simptomiem? (d, v, u)
 • Kā jūs mudināt darbiniekus paust bažas, tostarp savlaicīgi ziņot par simptomiem un ierosināt uzlabojumus darbstacijas iekārtojumā? (v, u)
 • Vai jūs varat ietekmēt lēmumu pieņēmējus, lai tie regulāri novērtētu darbstacijas un iegādātos tādas iekārtas, ko var pielāgot, lai tās atbilstu individuālu darbinieku vajadzībām? (v, u)
Noslēguma jautājumi
 • Vai varat izskaidrot, kāpēc ir svarīgi savlaicīgi identificēt ar darbstacijas iekārtojumu saistītus ergonomiskus apdraudējumus? (d, v, u)
 • Vai varat izskaidrot, kāda ir pievienotā vērtība komandas pieejai, lai novērtētu ergonomisko apdraudējumu un izvēlētos kontroles pasākumus? (d, v, u)
Novērtējums
 • Dalībnieki var izskaidrot ieguvumus īstermiņā un ilgtermiņā no ergonomisko apdraudējumu novērtēšanas gan personīgajā, gan organizācijas līmenī. (d, v, u)
Nepieciešamie materiāli