Pārlekt uz galveno saturu

Napo piedzīvojumi

Categories
Nelaimes gadījumu novēršana

Šī filma demonstrē darbavietās sastopamos ikdienišķos riska faktorus un ir ideāli piemērota jauniem cilvēkiem, kuriem ir neliela darba pieredze vai tās nav vispār. Tajā tiek uzsvērta risku izpratnes un apmācību nozīme un nepieciešamība strādāt droši. Filma ir noderīga jebkurā nozarē vai līmenī strādājošajiem, īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā. Tās mērķis – veicināt izpratni par pamatriskiem un rosināt skatītājus pārdomāt nelaimes gadījumus un apspriest iespējas, kā tos varētu novērst. Filmā tiek demonstrēti deviņi tipiski negadījumi, kas ir saistīti ar individuālu vai kolektīvu risku uzņēmumā. Filmā tiek uzsvērts, cik liela nozīme ir precīziem riska apzīmējumiem, brīdinājuma uzlīmju izpratnei, drošības ievērošanai, ierodoties darbā vai aizejot no darba, personīgā aizsargaprīkojuma izmantošanai, izvairoties no lieka riska, pareiza un piemērota iepakojuma izmantošanai, "īsākā ceļa" principa neizmantošanai un darba aprīkojuma izmantošanas uzticēšanai tikai apmācītiem darbiniekiem.