You are here

Back to Films

Napo filmā... uzmanību, ķimikālijas!

Publication date: 
2009
Napo filmā... uzmanību, ķimikālijas!

Šī filma ir 2003. gadā ražotās ‘Scratch and Sniff – rediģēts variants’ par ķīmiskiem darba vides riskiem. Ar to tiek ieviestas izmaiņas, lai saskaņotu bīstamu vielu transportēšanā lietojamās zīmes (piktogrammas) ar ķīmijas preču klasificēšanas, marķējuma un iepakojuma zīmēm. Esošās septiņas piktogrammas ir plānots aizstāt ar deviņām.

Galvenie datumi ir: 2010. gada 1. decembris, kad vielas jāklasificē un jāmarķē atbilstoši jaunajai globālajai sistēmai (GHS); un 2015. gada 1. jūnijs, kad šādu pašu procesu piemēros maisījumiem (iepriekš sauktiem par preparātiem).

Napo ir iesaistīts vairākos īsos skečos, darbojoties ar ķimikālijām, to skaitā tādām, kas ir kairinošas, uzliesmojošas, kodīgas, toksiskas vai vidi apdraudošas. Pēc katra skeča seko īsa epizode, kurā parādīts, kā novērst nelaimes gadījumus ar drošiem paņēmieniem. Šī filma ir piemērota visām nozarēm un nodarbinātajiem dažādos organizācijas līmeņos. Mērķis ir pievērst uzmanību ķīmisko produktu marķēšanas nozīmīgumam. Pēc eksplodējošas vielas atvēršanas ainas sešās epizodēs parādīta, pirmkārt, nepareizā rīcība ar smagām sekām un tad – pareizais veids, ievērojot drošības norādījumus.