Pārlekt uz galveno saturu

Napo un .... ugunsgrēka trauksme!

Categories
Ugunsgrēks un sprādziens
Avārijas maršruti
Ārkārtas procedūra

Filma atspoguļo riskus, kas saistīti ar ugunsgrēkiem un sprādzieniem, un pasākumus, kas jāveic, lai samazinātu riskus. Pamatu pamatos risku novēršana ir balstīta uz kvalitatīvu darba vides risku novērtēšanu. Lai izceltos ugunsgrēks un lai notiktu sprādziens, nepieciešami 3 elementi, kas mijiedarbojas: uzliesmojoša viela (degviela), gaiss (skābeklis) un uzliesmojuma avots (karstums).

Šīs filmas primārā mērķauditorija ir darbinieki, kuri strādā vai nu tajās nozarēs vai tajās darba vietās, kur ir augsta ugunsbīstamība vai sprādzienbīstamība.

Lejuplādēt