You are here

Back to Films

Napo: stop-pārslodze!

Publication date: 
2007
Napo: stop-pārslodze!

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir visizplatītākās ar darbu saistītās veselības problēmas Eiropā, kas skar miljoniem strādājošo – noteiktā dzīves posmā līdz pat 90% cilvēku cieš no muguras sāpēm, delma sāpēm vai atkārtotu sastiepumu izraisītām traumām.

Kampaņa "Stop-pārslodzei!" atbalsta integrētu pārvaldības pieeju, lai risinātu ar BKAS saistītās problēmas, un uzsver nepieciešamību runāt par "visu slodzi uz ķermeni", kas ietver dažādas slodzes un sastiepumus, vides faktorus, piemēram, aukstumu darbavietā, darba veikšanas tempu un svaru, ko nākas pārvietot.

Filmā Napo saskaras ar dažādām darba situācijām, un tā ir piemērota visiem strādājošajiem, tostarp migrantiem un pagaidu darbiniekiem. Filmā ir 11 sižeti, kuros attēlotas raksturīgas situācijas darbavietās.