You are here

Back to Films

Napo.... tas nav smieklīgi

Publication date: 
2013
Napo.... tas nav smieklīgi

Paslīdēšana un paklupšana ir viens no biežākajiem darba vides riska faktoriem, kas izraisa desmitiem tūkstošu nelaimes gadījumu katru gadu. Visbiežāk nodarbinātie paslīd, ja ir mitrs vai netīrs pārvietošanās virsmas segums, savukārt paklupšanas iemesls ir nepietiekami labi uzkopta un uzturēta darba vide. Risinājumi pārsvarā ir vienkārši un lēti. Darba vides riska novērtēšanas laikā ir jānosaka veicamie pasākumi, piemēram, darba vietu sakopšana, izlijušā šķidruma savākšana, piemērotu darba apavu izvēle, darba vietas pārkārtošana, piemērota grīdas seguma izvēle, tīrības un kārtības uzturēšana darba vietā, efektīva apmācība un darbinieku uzraudzība.

Šī filma ir piemērota visām nozarēm un visiem darbiniekiem, parāda vienkāršus labas prakses piemērus un aicina nevienu nesmieties par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir paslīdēšana vai paklupšana darba vietā.