You are here

Back to Films

Napo… ceļu satiksmē

Publication date: 
2017
Napo… ceļu satiksmē

Šajā filmā NAPO iepazīstina ar tādiem apstākļiem uz ceļa, ar kādiem profesionāli šoferi sastopas ikdienā, un uzsver, cik svarīga ir precīza plānošana un sagatavošanās pirms brauciena uzsākšanas. Filmas svarīgākie jautājumi ir braukšana atpakaļgaitā, kravas pārvietošana, transportlīdzekļu apkope, gatavība nelabvēlīgiem laika apstākļiem un pārvietošanās alternatīvas - sabiedriskais transports un videokonferences zvans.