You are here

Back to Films

Napo: stop troksnim!

Publication date: 
2005
Napo: stop troksnim!

Troksnis darbavietā ietekmē tūkstošiem strādājošo. Filma ilustratīvi parāda dažus no galvenajiem dzirdes zaudēšanas cēloņiem un uzver nepieciešamību kontrolēt troksni tā rašanās vietā, veikt preventīvu pasākumus un attiecīgos gadījumos valkāt piemērotus dzirdes aizsargus. Filma ir piemērota visām nozarēm un visu līmeņu darbiniekiem, jo īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā.