Pārlekt uz galveno saturu

Niez un kož...darbs ar ķīmiskām vielām

Categories
Bīstamas vielas
Bīstamas vielas
Ķīmiskās vielas
Zīmes un etiķetes

Īsu skeču filmā Napo strādā ar ķimikālijām, tostarp ar vielām, kuras ir kairinošas, uzliesmojošas, kodīgas, indīgas vai kaitīgas videi. Katram skečam seko neliela epizode, kurā parādīts, kā ar drošu darba praksi ir iespējams novērst nelaimes gadījumus. Filma ir noderīga jebkurā nozarē vai līmenī strādājošajiem, īpaši jaunu cilvēku apmācībā un darba pieredzes iegūšanā. Tās mērķis – pievērst uzmanību ķīmisko izstrādājumu uzlīmju nozīmei. Napo saskaras ar dažādu ķīmisku vielu lietošanu. Sešos sižetos vispirms tiek parādīta nepareiza rīcība ar tās nopietnajām sekām, bet pēc tam – pareizais rīcības modelis, ievērojot drošības noteikumus. Filmā tiek demonstrēti seši no deviņiem drošības simboliem, un īsi tiek aplūkoti ar sprāgstvielām saistītie riski.