You are here

Back to Films

Wo ist mein Kopf (Napo filmā “Ja mana galva nebūtu stingri piestiprināta …”)

Publication date: 
2010
Wo ist mein Kopf (Napo filmā “Ja mana galva nebūtu stingri piestiprināta …”)

Šajā īsfilmā Napo atbalsta “Izvairīšanās no riska” (Risiko raus!) kampaņu, kurā uzsvērta drošas braukšanas un transporta drošības nozīme. Filmā parādīts, kā neprātīgas, neapdomīgas rīcības rezultātā tūlīt var notikt negadījumi darbā.

Videomateriālu 2010. gadā producēja Via Storia priekš DGUV.