Skip to main content

Napo and friends

Napo
Napo.png
Šef
boss.png
Gospodična Strudel
Miss-Strudel.png
Napette
Napette.png
Sodelavci
Other-Colleagues.png
Živali
Animals_0_v2.png
Animirani predmeti
Animated-Objects.png
Napo.png
Napo

Napo je junak serije risanih filmov. Predstavlja delavca, ki dela v kateri koli industriji ali sektorju. Napo ni omejen na eno samo delo ali delovno okolje, vendar pa sta njegova osebnost in fizična pojava v vseh filmih enaki.

Napo je povsem običajen človek – niti dober niti slab, niti mlad niti star. V tem smislu je njegovo kulturno ozadje nevtralno. Je ustrežljiv delavec, ki je lahko žrtev položajev, nad katerimi nima nadzora, vendar pa tudi lahko prepozna nevarnosti ali tveganja in da dobre predloge za izboljšanje varnosti in organizacije dela.

Napo je všečen in prijeten lik z močnimi odzivi in čustvi. Kadar se Napo razjezi, dolgočasi ali je zaljubljen – to pokaže! Tako se lahko z njim poistoveti vsak, od mladih delavcev do tistih, ki v podjetju delajo že vrsto let.

Naložite si promocijski letak o Napu

boss.png
Šef

Šef je glavni stranski lik. Lahko je delovodja, vodja gradbišča ali direktor tovarne; on je avtoriteta. Šef daje navodila in postavlja pravila ter vedno daje napotke neposredno Napu.

Šefa zanima ne samo varnost njegovega osebja, ampak tudi njegova storilnost. Pogosto je pod pritiskom svojih nadrejenih ali strank. Včasih da navodila, ki so protislovna ali jih ni mogoče izpolniti. V nasprotju s pregovorom šef nima vedno prav.

Kot Napo tudi on ni omejen na eno samo delo ali delovno okolje, vendar pa sta njegova osebnost in fizična pojava v vseh filmih enaki.

Miss-Strudel.png
Gospodična Strudel

Gospodična Strudel je močna ženska, ki ima višjo ali enako raven avtoritete kot šef. Lahko je stranka, inšpektorica za delo ali medicinska sestra v podjetju ter pritiska na šefa in njegovo osebje. Gospodična Strudel je zaradi svojih pretiravanj smešna. Napa včasih zapelje njen nekoliko posebni šarm.

Napette.png
Napette

Napette lahko opravlja enake ali podobne naloge kot Napo ali drugačno delo, toda v istem delovnem okolju. Občasno pri svojem delu napravi napako. Nappette privlači Napov šarm, vendar pa Napa včasih vznejevoljijo ali razjezijo njeni poskusi, da bi mu pomagala.

Other-Colleagues.png
Sodelavci

Odvisno od zgodb ima Napo lahko enega ali dva sodelavca, ki delata v istem podjetju in opravljata enaka ali podobna dela. Ti liki so ozadje za Napova junaška dejanja. Večinoma so to razumni delavci, ki bolj ali manj upoštevajo pravila.

Animals_0_v2.png
Živali

Žaba, pes in druge živali so prav tako del Napovega sveta. Te živali so všečni liki, ki pomagajo razvijati zgodbe in prigodam našega junaka dajejo pridih risanega filma.

Animated-Objects.png
Animirani predmeti

Kot v pravih risankah predmeti oživijo, se odzivajo na Napovo vedenje ali ga grajajo. Tak primer so varnostni znaki, ki govorijo in mahajo z rokami v filmu „Zgodba o najboljših znakih“.