Skip to main content

Napo za učitelje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo za učitelje pripravila serijo učnih enot na temo varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zabaven in duhovit način v obliki filmov osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Za vsako učno enoto, ki je osnovana na enem Napovem filmu/prizoru, so določeni učni cilji, učitelji pa lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, pri čemer imajo na voljo potrebne vire in tudi nekaj zamisli, kako ocenjevati uspešnost učencev. Učne enote so zasnovane tako, da so prilagodljive in da ustrezajo predmetom obstoječega šolskega učnega načrta in jih dopolnjujejo ter so pri pouku v pomoč učiteljem in učencem.

Učne ure [6]

best signs for safety 1.JPG

Napovi najboljši varnostni znaki: znaki za nevarnost/prepoved

Ključna beseda: Preprečevanje nezgod, Varnostni znaki

best signs for safety 2.JPG

Napovi najboljši varnostni znaki: znaki za obveznost/reševanje v sili

Ključna beseda: Preprečevanje nezgod, Varnostni znaki

protect-your-skin.JPG

Pazi na svoje telo z Napom - koža

Ključna beseda: Kemikalije, Osebna zaščitna oprema, Zaščita za kožo

bodywise2.JPG

Pazi na svoje telo z Napom - hrbet

Ključna beseda: Kemikalije, Osebna zaščitna oprema, Zaščita za kožo

hazard-hunter1.JPG

Napov lov na nevarnosti: prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Ključna beseda: Preprečevanje nezgod, Ocena tveganja

hazard-hunter2.JPG

Napov lov na nevarnosti: ukrepanje in preprečevanje*

Ključna beseda: Preprečevanje nezgod, Ocena tveganja