You are here

Napo za učitelje

študijsko gradivo za učitelje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v sodelovanju s konzorcijem Napo za učitelje pripravila serijo učnih enot na temo varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki na poučen, a hkrati zabaven in duhovit način v obliki filmov osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Za vsako učno enoto, ki je osnovana na enem Napovem filmu/prizoru, so določeni učni cilji, učitelji pa lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi, pri čemer imajo na voljo potrebne vire in tudi nekaj zamisli, kako ocenjevati uspešnost učencev. Učne enote so zasnovane tako, da so prilagodljive in da ustrezajo predmetom obstoječega šolskega učnega načrta in jih dopolnjujejo ter so pri pouku v pomoč učiteljem in učencem.

Učne ure [6]

Napovi najboljši varnostni znaki: prva učna ura – znaki za nevarnost/prepoved

Napovi najboljši varnostni znaki: znaki za nevarnost/prepoved

Preprečevanje nezgod, Varnostni znaki

Napovi najboljši varnostni znaki: druga učna ura – znaki za obveznost/reševanje v sili

Napovi najboljši varnostni znaki: znaki za obveznost/reševanje v sili

Preprečevanje nezgod, Varnostni znaki

Pazi na svoje telo z Napom: prva učna ura – koža

Pazi na svoje telo z Napom - koža

Kemikalije, Osebna zaščitna oprema, Zaščita za kožo

Pazi na svoje telo z Napom: druga učna ura – hrbet

Pazi na svoje telo z Napom - hrbet

Kemikalije, Osebna zaščitna oprema, Zaščita za kožo

Napov lov na nevarnosti: prva učna ura – prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Napov lov na nevarnosti: prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Preprečevanje nezgod, Ocena tveganja

Napov lov na nevarnosti: druga učna ura – ukrepanje in preprečevanje*

Napov lov na nevarnosti: ukrepanje in preprečevanje*

Preprečevanje nezgod, Ocena tveganja