You are here

Napo na delovnem mestu

Napo na delovnem mestu

Organizacije lahko s pomočjo teh virov Napove filme uporabljajo za ozaveščanje uslužbencev in subjektov v dobavnih verigah o temah s področja varnosti in zdravja pri delu. S temi viri bodo lahko svetovale o temah s področja varnosti in zdravja ter jih uporabile kot izhodiščno točko za razprave o njih. Uporabijo jih lahko tudi na tečajih poklicnega in strokovnega usposabljanja.

Razumevanje kostno-mišičnih obolenj [14]

Pozitiven odnos

Preverite svojo držo

Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Delo v pisarni, Kostno-mišična obolenja, Ergonomija

Korak v pravo smer

Skrbite za redno gibanje med delom

Preprečevanje, Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Vedenje, Kultura varnosti

Izmenjava izkušenj

Izmenjava znanj in spretnosti ter izkušenj

Staranje ter varnost in zdravje pri delu, Prenašanje bremen, Težka bremena, Indukcija, Varnost in zdravje pri delu ter mladi

Sodobni časi

Ocena tveganja dela, pri katerem gre za ponavljajoče se gibe rok

Stroški nezgod, Proizvodnja, Pritisk

Deli in vladaj

Razdelitev težkih bremen

Težka bremena, Ročno prenašanje bremen

Skrajen pristop k ergonomiji

Zgodaj poročajte o znakih kostno-mišičnih obolenj

Delo za računalnikom, Ergonomija

Pages